Biyografi ve Ansiklopedi Sitesine Hoş geldiniz, 26 Kasım 2022
Beğen 6

American Metropolitan University

American Metropolitan University
Değerli ziyaretçimiz "Nedir.Kim" sitemize Hoş geldiniz. Bu sayfadaki yazımızın tahmini okuma süresi 12 dakikadır. İyi Okumalar Diliyoruz...

 

American Metropolitan University, American Metropolitan University hakkında bilgi, American Metropolitan University nerede, American Metropolitan University Makedonya, American Metropolitan University Türkiye, American Metropolitan University İletişim, American Metropolitan University Rektörü Kimdir, American Metropolitan University öğrenci işleri, American Metropolitan University bölümleri, American Metropolitan University akademik takvim, American Metropolitan University duyurular, American Metropolitan University Kimdir?. Uzaktan eğitim alanında uzmanlaşmış ve nitelikli eğitim veren, adını sıkça duyduğumuz American Metropolitan University hakkındaki merak edilen bilgileri paylaşıyoruz.

 

American Metropolitan University 2015 yılında kurulmuş, merkezi Makedonya’da bulunan, uzaktan eğitim üzerine uzmanlaşmış özel bir Makedon Üniversitesi’dir.

2015 yılında kurulan American Metropolitan University, motive ve profesyonellik odaklı bir iş hayatı deneyimlemek isteyen öğrencilere eğitim sunmaktan gurur duymaktadır. American Metropolitan University uzaktan öğretim olanaklarıyla öğrencilerinin daha bilgili ve üretken liderler haline gelmesine yardımcı olurken onlara hedeflerine ulaşmalarında destek sağlamaktadır.

 

 

American Metropolitan University Türkiye

American Metropolitan University Türkiye olarak amacı; lisans tamamlama, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla, öğrencilere çağdaş bilgi ve yetenekleri kazandırmak ve mevcut yönetim becerilerini geliştirmektir.

 

 

Öğrencilerin çağdaş eğitim sistemine uygun şekilde tamamen araştırmaya yönelik, bilgi ve deneyimlerini de kullanarak hazırlayacakları projelerle sınav stresi yaşamadan derslerini tamamlayabilirler.

 

İnternet üzerinden alınan derslerle beraber, iş dünyasının güncel ihtiyaçları çerçevesinde düzenlenen seminerleriyle öğrencilerinin, hem iş hayatlarında daha başarılı olmakta hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilmektedirler.

 

Özgün bilimsel çalışmalarda adı olan, nitelikli ve yetkin bireyler yetiştirmek, geleceğe iz bırakan bir üniversite olma vizyonuyla eğitime katkı vermeyi amaç edinen American Metropolitan University, toplumsal duyarlılık anlayışı içinde, bilimsel bilginin üretimi ve uygulanmasında performansı yüksek alanlar oluşturarak, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip nitelikli bireyler yetiştirme misyonu üstlenmiştir. Günümüzde bilgiye dayalı bir toplum ön plana çıkmıştır. Bir toplumda en değerli ve en karlı yatırım insan sermayesine yapılan yatırımdır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağının özelliği; sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik alanda hızlı bir gelişim ve değişimin yaşanıyor olmasıdır. Bu gelişim ve değişimleri yakalayan ülkeler, kurumlar ve bireyler ayakta kalmayı başarabilmektedir.

 

 

Yeni yüzyılın hızlı gelişen teknolojik şartlarına paralel olarak ve küreselleşmenin etkisiyle artık halihazırda çalışan insanlar da kendilerini eğitmek ve yenilemek zorunda kalmıştır. Birçok sektörde çalışanların kendilerini yenileme ve bilgilerini güncelleme ihtiyacı her geçen gün kendini daha fazla hissettirmektedir. Çalışma hayatına aktif katılan kişilerin günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde hazırlanmış programlarla eğitime tabi tutulması hem bu kişilerin meslek hayatındaki etkinliklerini artırabilecek, hem de ülke kaynaklarının daha etkin kullanılmasına katkı sağlayabilecektir. Farklı sektörlerde çalışan insanların ihtiyaç duyduğu eğitimi alabilmesi ise ancak onların şartlarına uygun hazırlanmış program ve eğitim teknikleri ile mümkün olabilmektedir. Bu sebeple, çalışanların günlük çalışma hayatını aksatmadan “uzaktan eğitim” yöntemi benimsenerek eğitilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Bu sayede istenen eğitimi istenen yerde vermek mümkün olabilmekte ve ülke kaynaklarının daha etkin kullanılması sağlanmış olmaktadır. American Metropolitan University, üniversite hayatının karmaşa ve stresten uzak sağlıklı bir biçimde doya doya yaşanabileceği teorik eğitimin pratiğe rahatlıkla dönüştürülebileceği, akademisyen-öğrenci iletişiminin en üst seviyede olduğu, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyacağınız dinamik bir üniversitedir.

 

Uzaktan Öğretim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda eğitim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir. Yine uzaktan eğitimi şu şekilde tanımlayabiliriz; Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir.

 

American Metropolitan University misyonu, esnek öğretim modelleri ile öğrencilerin akademik ve kişisel gelişim süreçlerini ilerletebilmelerini ve iş hayatındaki kariyer hedeflerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamaktadır.

 

 

American Metropolitan University özel bir üniversitedir. Bu nedenle American Metropolitan University üniversitesinin YÖK denkliği bulunmamaktadır. YÖK denkliğinin bulunmaması kamu ve devlet kurumlarında diplomaları kullanamayacağınız ve erkek adaylar için askerlik tecili yapamayacağınız anlamına gelir. Ülkemizde yasal mevzuatı Devlet ve Vakıf üniversitelerine açılış müsaadesi verirken Özel üniversite kurulumuna müsaade etmemektedir. Bu nedenle özel üniversite statüsüne giren üniversitelerin YÖK denkliği bulunmamaktadır. Ancak bu tüm bölümleri özel sektöre entegre edilmiş ve özel sektöre yönelik eğitim veren öğrenci ve mezunlarımızı etkilemez.

 

Kayıtlar devam etmektedir. Sizler de “Herkese ayrıcalıklı eğitim” fırsatlarını kaçırmayın! Kaydınızı hemen yaptırabilirsiniz! Online başvurunuzu yapın, kayıt danışmanları 24 saat içerisinde gerekli tüm bilgileri tarafınıza iletecektir.

american metropolitan university online başvuru

American Metropolitan University Başvuru Şartları

Başvuru / Başvuru Şartları

 • Ön lisans ve Lisans programlarına başvuru yapabilmek için en az orta öğretim mezunu olmak
 • Lisans tamamlama programına başvuru yapabilmek için en az ön lisans mezunu olmak
 • Yüksek lisans programına başvuru yapabilmek için en az lisans mezunu olmak
 • Doktora programına başvuru yapabilmek için en az yüksek lisans mezunu olmak

Amerikan Metropolitan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Uluocak

Amerikan Metropolitan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Uluocak

American Metropolitan University Akademik Danışmanları

Akademik öğrenci danışmanları, öğrencilerin üniversiteye girişinden öğrenciliği sona erinceye kadar geçen süre içinde, ders kaydı/kayıt yenileme, eğitim-öğretim ve proje çalışmaları ve öğrencinin yüksek öğretimdeki sorunlarında yardımcı olmak üzere ders veren öğretim elemanları arasından, bölüm/program başkanınca önerilen üniversitece görevlendirilen öğretim elemanıdır. Üniversitede Akademik Danışmanların aşağıdaki faaliyetleri yerine getirirler:

 

a) Akademik takvimde belirlenen süre içerisinde, danışmanı/koordinatörü olduğu öğrencilerin ders kayıtlarını/kayıt yenilemelerini yapmak,

 

b) Danışmanı/koordinatörü olduğu öğrencilere projeleri konusunda yardımcı olmak ve projelerini değerlendirerek öğrencilere proje sonucunu bildirmek.

 

Department Akademik Danışman
Sosyoloji – Psikoloji Bilim Dalı Prof. Dr. İsmail ULUOCAK
Endüstri Mühendisliği ve Metalurji Mühendisliği Bilim Dalı Yard. Doç. Dr. Hamdi EKİCİ
Bilgisayar Mühendisliği Bilim Dalı Yard. Doç. Dr. Hamdi EKİCİ – Öğr. Gör. Novruz BAYRAMBERDIYEV
İşletme – İktisat Bilim Dalı Prof. Dr. İsmail ULUOCAK – Öğr.Gör. Sezgin ÇALIK
Mimarlık ve İç Mimarlık Bilim Dalı Öğr. Gör. Serkan KANTİK
Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı Öğr. Gör. Murat BİLGİN – Öğr. Gör. Sezgin ÇALIK
Beslenme ve Diyetetik Öğr. Gör. Salih YILMAZ

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Eğitim dili Türkçe olup İngilizce altyapısı şart değildir; program ve ders içeriklerine göre Akademik Danışmanlarımız bu konuda öğrencileri yönlendirmektedir. Online Başvuru Formunu doldurarak hemen kayıt başvurunuzu yapabilir American Metropolitan University’e ilk adımınızı atabilirsiniz.

 

 

Üniversiteye kayıt için aşağıdaki belgeler ile birlikte kayıt bedeli ve ilk eğitim taksiti dekontunun Üniversiteye ulaştırılması gerekmektedir.

 1. Orta Öğrenim Belgesi (Lise ve dengi okul mezuniyet belgesi)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Kayıt ve öğrenim gideri ilk taksit dekontu
 4. 2 adet fotoğraf
 5. Yüksek lisans ve doktora programları için bir önceki eğitim kurumundan alınan mezuniyet belgeleri
 • Kayıt ve öğretim bedeli Ücretler sayfasında belirtildiği gibidir.
 • Taksitler, ilgili banka hesabına ödenir.
 • Toplam bedele eğitim materyalleri, yardımcı kitap ve materyaller dahil değildir.
 • Mezuniyet vb. bedelleri bu ücretlendirme içerisine dahildir.

Kayıt için gereken evrakları posta, mail, whatsapp ya da kargo ile iletebilirsiniz.

 

Evrak Gönderim Adresi::

 • Eğitim Mahallesi, Adım Sokak, No:4/18 Kadıköy-İSTANBUL
 • Telefon: 0216 606 27 60
 • GSM: 0553 630 87 10

İş Hayatınıza Göre Tasarlanan Programlar

American Metropolitan University, eğitim sistemi öğrencilerin hayat tarzınıza ve iş hayatına göre hazırlanır. Tamamen online olan programlarla öğrenciler, zaman ve mekandan bağımsız olarak ve baskı hissetmeden kendi hızlarında derslerini takip edebilir. American Metropolitan University’de Eğitim ve kariyer hedefleri ne olursa olsun öğrenciler, üniversitenin esnek programları ile kısa zamanda başarıya ulaşmaktadır.

 

 

American Metropolitan University Ön Lisans Programları

Ön Lisans

 • Emlakçılık ve Gayrimenkul Yönetimi
 • Adalet
 • Aşçılık
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
 • Çağrı Merkezleri Yönetimi
 • Çocuk Gelişimi
 • Deniz ve Liman İşletmeciliği
 • Dış Ticaret
 • Emlak ve Emlak Yönetimi
 • Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
 • Gemi İnşaatı
 • Giyim Üretim Teknolojisi
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İç Mekan Tasarımı
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İlahiyat
 • İnşaat Teknolojisi
 • İşletme Yönetimi
 • Kaynak Teknolojisi
 • Kooperatifçilik
 • Kozmetik Teknolojisi
 • Makine
 • Mekatronik
 • Mimari Restorasyon
 • Mimari Dekoratif Sanatlar
 • Mimari Restorasyon
 • Mobilya ve Dekorasyon
 • Moda Tasarımı
 • Özel Güvenlik ve Koruma
 • Pazarlama Yönetimi
 • Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
 • Radyo ve Televizyon Programcılığı
 • Reklamcılık Yönetimi
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği
 • Web Tasarımı ve Kodlama
 • Yaşlı ve Hasta Bakımı

American Metropolitan University Lisans Programları

Lisans

 • İç Mimarlık
 • Psikoloji
 • Endüstri Mühendisliği
 • Moda Tasarımı
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Uluslararası Hukuk
 • Siyaset Bilimi
 • Konservatuvar
 • Sinema ve Televizyon
 • Yönetim ve Bilişim Sistemleri
 • İşletme
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Tekstil Mühendisliği
 • İşletme Mühendisliği
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Fitoterapi
 • Makina Mühendisliği
 • Spor Yöneticiliği
 • Uzay ve Havacılık Mühendisliği
 • Kimya Mühendisliği
 • Biomedikal Mühendisliği
 • Enerji Sistem Mühendisliği
 • Gıda Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Mimarlık
 • Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği

 

American Metropolitan University Yüksek Lisans Programları

Yüksek Lisans

 • İç Mimarlık
 • Psikoloji
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Uluslararası Hukuk
 • Siyaset Bilimi
 • Muhasebe ve Finansman
 • İktisat
 • Kalite Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Uluslararası İşletmecilik
 • İşletme
 • Proje Yönetimi
 • Mimarlık
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği
 • Fitoterapi

 

 

American Metropolitan University Doktora Programları

Doktora

 • İç Mimarlık
 • Psikoloji
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Uluslararası Hukuk
 • Siyaset Bilimi
 • Muhasebe ve Finansman
 • İktisat
 • Kalite Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Uluslararası İşletmecilik
 • İşletme
 • Bankacılık ve Finans Yönetimi
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Sosyoloji

American Metropolitan University Ön Lisans Öğretim Ücretleri

Ön Lisans Programları Yıllık Ücret Toplam Ücret Peşin Ücret
Emlakçılık ve Gayrimenkul Yönetimi 4.600 9.200 8.280
Adalet 4.600 9.200 8.280
Aşçılık 4.600 9.200 8.280
Bankacılık ve Sigortacılık 4.600 9.200 8.280
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 4.600 9.200 8.280
Çağrı Merkezleri Yönetimi 4.600 9.200 8.280
Çocuk Gelişimi 4.600 9.200 8.280
Deniz ve Liman İşletmeciliği 4.600 9.200 8.280
Dış Ticaret 4.600 9.200 8.280
Emlak ve Emlak Yönetimi 4.600 9.200 8.280
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 4.600 9.200 8.280
Gemi İnşaatı 4.600 9.200 8.280
Giyim Üretim Teknolojisi 4.600 9.200 8.280
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4.600 9.200 8.280
İç Mekan Tasarımı 4.600 9.200 8.280
İnsan Kaynakları Yönetimi 4.600 9.200 8.280
İlahiyat 4.600 9.200 8.280
İnşaat Teknolojisi 4.600 9.200 8.280
İşletme Yönetimi 4.600 9.200 8.280
Kaynak Teknolojisi 4.600 9.200 8.280
Kooperatifçilik 4.600 9.200 8.280
Kozmetik Teknolojisi 4.600 9.200 8.280
Makine 4.600 9.200 8.280
Mekatronik 4.600 9.200 8.280
Mimari Restorasyon 4.600 9.200 8.280
Mimari Dekoratif Sanatlar 4.600 9.200 8.280
Mimari Restorasyon 4.600 9.200 8.280
Mobilya ve Dekorasyon 4.600 9.200 8.280
Moda Tasarımı 4.600 9.200 8.280
Özel Güvenlik ve Koruma 4.600 9.200 8.280
Pazarlama Yönetimi 4.600 9.200 8.280
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 4.600 9.200 8.280
Radyo ve Televizyon Programcılığı 4.600 9.200 8.280
Reklamcılık Yönetimi 4.600 9.200 8.280
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4.600 9.200 8.280
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik 4.600 9.200 8.280
Turizm ve Otel İşletmeciliği 4.600 9.200 8.280
Web Tasarımı ve Kodlama 4.600 9.200 8.280
Yaşlı ve Hasta Bakımı 4.600 9.200 8.280

American Metropolitan University Lisans Öğretim Ücretleri

Lisans Programları Yıllık Ücret Toplam Ücret Peşin Ücret
İç Mimarlık 7.155 28.620 27.190
Psikoloji 4.860 19.440 18.470
Endüstri Mühendisliği 7.155 28.620 27.190
Moda Tasarımı 4.860 19.440 18.470
Beslenme ve Diyetetik 7.000 28.000 26.600
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4.860 19.440 18.470
Uluslararası Hukuk 4.860 19.440 18.470
Siyaset Bilimi 7.000 28.000 26.600
Konservatuvar 7.155 28.620 27.190
Sinema ve Televizyon 7.155 28.620 27.190
Yönetim ve Bilişim Sistemleri 4.860 19.440 18.470
İşletme 4.860 19.440 18.470
Mekatronik Mühendisliği 7.155 28.620 27.190
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 7.155 28.620 27.190
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 7.155 28.620 27.190
Fitoterapi 4.860 19.440 18.470
Makina Mühendisliği 7.155 28.620 27.190
Yazılım Mühendisliği 7.155 28.620 27.190
Bilgisayar Mühendisliği 7.155 28.620 27.190
Mimarlık 7.155 28.620 27.190
Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği 7.155 28.620 27.190

American Metropolitan University Yüksek Lisans Öğrenim Ücretleri

Ücretler / Yüksek Lisans Öğrenim Ücretleri

Yüksek Lisans Programları Yıllık Ücret Toplam Ücret Peşin Ücret
İç Mimarlık 11.000 11.000 10.450
Psikoloji 10.000 10.000 9.500
Bilgisayar Mühendisliği 11.000 11.000 10.450
Endüstri Mühendisliği 10.500 10.500 10.000
Uluslararası Hukuk 8.500 8.500 8.075
Siyaset Bilimi 12.500 12.500 11.850
Muhasebe ve Finansman 8.500 8.500 8.075
İktisat 8.500 8.500 8.075
Kalite Yönetimi 8.500 8.500 8.075
İnsan Kaynakları Yönetimi 8.500 8.500 8.075
Üretim Yönetimi ve Pazarlama 8.500 8.500 8.075
Uluslararası İşletmecilik 8.500 8.500 8.075
İşletme 8.500 8.500 8.075
Mimarlık 11.000 11.000 10.450
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 10.500 10.500 10.000
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 11.000 11.000 10.450

American Metropolitan University Doktora Öğrenim Ücretleri

Ücretler / Doktora Öğrenim Ücretleri

Doktora Programları Yıllık Ücret Toplam Ücret Peşin Ücret
İç Mimarlık 8.750 17.500 16.625
Psikoloji 8.250 16.500 15.675
Bilgisayar Mühendisliği 13.000 26.000 24.700
Endüstri Mühendisliği 7.500 15.000 14.250
Uluslararası Hukuk 7.500 15.000 14.250
Siyaset Bilimi 7.500 15.000 14.250
Muhasebe ve Finansman 7.500 15.000 14.250
İktisat 7.500 15.000 14.250
Kalite Yönetimi 7.500 15.000 14.250
İnsan Kaynakları Yönetimi 7.500 15.000 14.250
Üretim Yönetimi ve Pazarlama 7.500 15.000 14.250
Uluslararası İşletmecilik 7.500 15.000 14.250
İşletme 7.500 15.000 14.250
Bankacılık ve Finans Yönetimi 7.500 15.000 14.250
Mekatronik Mühendisliği 13.000 26.000 24.700
Sosyoloji 7.500 15.000 14.250

 

 • Eğitim ücretlerine KDV dahil edilmemiştir. KDV %8’dir.
 • Tüm ödeme işlemleri Kuveyt Türk Katılım Bankası aracılığı ile yapılacaktır.
 • Öğrenim ücreti, Üniversite tarafından tahsilat için ilan edilen banka ve bankanın prosedürlerine uygun şekilde ödenir. Ön lisans öğrenim ücreti 24 ay taksitle, lisans öğrenim ücreti 48 ay taksitle, yüksek lisans öğrenim ücreti 24 ay taksitle, doktora öğrenim ücreti 24 ay taksitle ödenecektir.
 • Eğitim ücretlerinde herhangi bir artış söz konusu olduğunda öğrenciler bu artıştan etkilenmeyecektir.
Whatsapp Bilgi Hattı: 0553 630 87 10

 

Üniversitenin YÖK denkliği var mıdır?

American Metropolitan University özel bir üniversitedir. Bu nedenle Üniversitenin YÖK denkliği bulunmamaktadır. YÖK denkliğinin bulunmaması kamu ve devlet kurumlarında diplomaları kullanamayacağınız ve erkek adaylar için askerlik tecili yapamayacağınız anlamına gelir. Ülkemizde yasal mevzuat Devlet ve Vakıf üniversitelerine açılış müsaadesi verirken Özel üniversite kurulumuna müsaade etmemektedir. Bu nedenle özel üniversite statüsüne giren üniversitelerin YÖK denkliği bulunmamaktadır. Ancak bu tüm bölümleri özel sektöre entegre edilmiş ve özel sektöre yönelik eğitim veren öğrenci ve mezunlarımızı etkilemez.

 

YÖK denkliği olmamasının olumsuzlukları nelerdir?

Erkek adaylar askerlik tecili yaptıramazlar bunun yanında kamu sektöründe çalışamazsınız. Belirtildiği gibi Üniversitenin bölümleri özel sektöre yönelik olduğundan mezunların kamu alanında devlet memuru olma gibi arayışları bulunmamaktadır. Diplomayla özel sektörde kendi işinizi yaparak veya özel sektör kuruluşlarında istihdam amacıyla kullanabilirsiniz.

 

Üniversite eğitim diliniz nedir?

American Metropolitan University, hangi ülke de faaliyet gösteriyorsa o ülkenin resmi dilini eğitim dili olarak kabul eder. American Metropolitan University Türkiye’de eğitim dili Türkçe’dir.

 

American Metropolitan University mezunları nerelerde çalışıyor?

Mezunlar daha çok kendi işlerinde veya özel sektörde çalışmaktadırlar.

 

Üniversitenizde devam zorunluluğu var mı?

Üniversitede Uzaktan Öğretim sistemi ile faaliyet gösterdiğinden devam zorunluluğu olmamakla birlikte online olarak takip edilmesi gereken derslerde bilgisayarla dersleri takip etme zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Öğrenci belgesi ve öğrenci kimliği alabiliyor muyuz?

Evet, Üniversitede kayıtlı her öğrencinin adresine öğrenci kimliği ve öğrenci belgesi gönderilmektedir.

 

Üniversiteniz öğrencilerine iş bulma imkanı sunuyor mu?

Tüm mezun öğrencilerine iş planı hazırlama ve iş ve meslek danışmanlığı eğitimi uzman akademisyenler tarafından verilmektedir.

 

Üniversitenizde öğrencilere akademik danışmanlık hizmetleri veriliyor mu?

Her öğrenciye akademik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

Öğrenci belgesi ihtiyacım olduğunda nasıl temin ederim?

Öğrenci belgesi ihtiyacı olan öğrenciye öğrenci belgesi posta veya internet yoluyla ulaştırılır.

 

Öğrenci belgesi İngilizce olarak düzenleniyor mu?

Öğrenci belgeleri Türkçe olarak düzenlenmektedir. Ancak, Türkçe olarak düzenlenmiş öğrenci belgesini yeminli tercümanlar aracılığı ile İngilizce olarak tercüme ettirebilirsiniz.

 

Diploma tarafıma posta veya kargo ile gönderilir mi?

Diplomalar posta veya kargo ile mezunların adreslerine yurt içi gönderilir. Yurtdışı gönderim için öğrenci işleri ile görüşülmelidir.

 

Diploma yerine çıkış belgesi ya da mezuniyetimi gösteren belge alabilir miyim?

Mezunlarımıza diploma haricinde geçici mezuniyet belgesi, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten hiçbir belge verilmemektedir. Bu yöndeki talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

 

Dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin ders muafiyeti var mıdır?

Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından aldığınız derslerden belgelemek kaydı ile muaf tutulursunuz.

 

Üniversitede bölüm ve programlar arasında geçiş olanakları mevcut mudur?

Evet, Üniversitede kayıtlı öğrenciler Üniversitede bağlı bölümler arasında geçiş yapma hakkına sahiptirler.

 

Neden uzaktan öğretimle eğitim görülüyor?

Üniversitede özellikle çalışan, ikinci üniversite okuyan ya da yoğun iş temposu içinde bulunan öğrenciler tarafından özellikle tercih edilmektedir. Zira örgün eğitim için bir Vakıf Üniversitesi de olmak gerekmektedir. Örgün eğitim için paralel çalışmalarımız, Vakıf Üniversitesi olmak üzere devam etmektedir. Şu anda, sadece uzaktan – açık öğretim sistemi ile öğrenci kabul edebilmekteyiz.

 

Diploma dili nedir?

Diploma ve dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

Mezun olana kadar hangi Ücret tutarlarını ödeyeceğim?

Tarafınız ile yapılan sözleşmede geçerli olan fiyat ödenecek toplam tutardır, mezun olana kadar hiçbir şekilde ücret artışlarından etkilenmezsiniz.

https://twitter.com/amuniturkey1

İletişim Bilgileri

Adres: Eğitim Mah. Adım Sk. Atak Plaza, No:4/18, Kadıköy / İstanbul

Telefon: 0216 606 27 60

Faks: 0216 606 27 60

Eposta Adresi: info@amuniturkey.eu

Web Site: www.amuniturkey.eu

Kaynaklar:

Web Site: www.amuniturkey.eu

Etiketler

İlginizi Çekebilecek Diğer Kişiler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.