Biyografi ve Ansiklopedi Sitesine Hoş geldiniz, 24 Eylül 2022
Beğen 2

Bursa

Bursa
Değerli ziyaretçimiz "Nedir.Kim" sitemize Hoş geldiniz. Bu sayfadaki yazımızın tahmini okuma süresi 9 dakikadır. İyi Okumalar Diliyoruz...

Bursa, Bursa İli Hakkında Bilgi, Bursa İlçeleri, Bursa Hakkında BilgiBursa, Bursa bilgi, Bursa hakkında bilgi, Bursa İlçeleri,  Bursa Dağları, Bursa Ovaları, Bursa gezilecek Yerler, Bursa gezilip görülecek yerler, Bursa ili Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, Gürsu, Kestel, Mudanya, Büyükorhan,  Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçeleri, Bursa hakkında bilgileri sunuyoruz.

 

COĞRAFİ YAPISI
Marmara Denizi’nin güneydoğusunda yer alan Bursa, doğuda Bilecik, Adapazarı, kuzeyde Kocaeli, Yalova ve Marmara Denizi, güneyde Kütahya, batıda Balıkesir illeriyle çevrilidir. Denizden yüksekliği 155 metre olan Bursa’nın yüzölçümü göller dahil 10.882 km2’dir.

 

İlin yüzey şekilleri, birbirlerinden eşiklerle ayrılmış çöküntü alanlarıyla, dağlar halindedir. Çöküntü alanlarının başlıcalarını, İznik ve Uluabat Gölleri ile Yenişehir, Bursa ve İnegöl Ovaları oluşturmaktadır.

 

Bursa doğal bitki örtüsü açısından zengin bir ildir. İlin topraklarının yaklaşık yüzde 35 ini dağlar kaplamaktadır. Bursa ilinde dağlar genellikle doğu-batı yönünde uzanan sıradağlar şeklindedir.

 

Bunlar; Orhangazi’nin batısından Gemlik Körfezi’nin batı ucunda bulunan Bozburun’a doğru uzanan Samanlı Dağları, Gemlik Körfezi’nin güney yüzünü kaplayan ve Bursa ovasını denizden ayıran Mudanya Dağları, İznik Gölü’nün güneyi ile Bursa ovasının kuzey kesimleri arasında yer alan Katırlı Dağları, Mudanya Dağları’nın uzantısı olan Karadağ ve Marmara Bölgesi’nin en yüksek dağı olup 2543 metre yüksekliğe ulaşan Uludağ’dır.

 

 

Bursa topraklarının % 17’sini ovalar oluşturmaktadır. Bunlardan en önemlisi Bursa Ovası’dır. Verimli topraklarıyla Yenişehir, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Orhangazi ve İznik ovaları da bitkisel üretimin yoğunlaştığı yerlerdendir.

 

İldeki En Önemli Ovalar
İl sınırları dahilinde Uluabat ( 134 km2 ) ve İznik ( 298 km2 ) gölleri bulunmaktadır.

 

Uluabat gölünün 24 km2.lik kısmı Nilüfer, 50 km2.lik kısmı Mustafakemalpaşa, 60 km2.lik kısmı Karacabey ilçesi sınırlarında yer almaktadır.

 

İznik Gölünün 136 km2.lik kısmı İznik, 162 km2.lik kısmı Orhangazi ilçe sınırlarında yer almaktadır.

 

İlin Marmara Denizinde sahip olduğu 135 km kıyı bandının 22 km.lik kısmı su sporlarının kullanımına uygun olup, diğer kısmı değerlendirilememektedir.

 

İlin en önemli akarsuyu Susurluk Çayı’nın bir kolu olan Nilüfer Çayı’dır. İlimizdeki diğer önemli akarsular ise Mustafakemalpaşa Çayı, Göksu Çayı, Kocadere, Karadere, ve Aksu deresidir.

 

İDARİ YAPI
Bursa ili Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, Gürsu, Kestel, Mudanya, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerini kapsar.

 

6360 sayılı Yasa gereği Büyükşehir konumundaki illerde İlin mülki sınırları Büyükşehir Belediyesinin sınırları olmuş, İl Özel İdaresi ve Köylerin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. Tüzel kişiliği kaldırılan köylerin yerine oluşturulan mahalle muhtarlıklarıyla brlikte İlde toplam 1060 muhtarlık birimi vardır.

bursa il haritası

İLÇELERİ

Büyükorhan
Gemlik
Gürsu
Harmancık
İnegöl
İznik
Karacabey
Keles
Kestel
Mudanya
Mustafakemalpaşa
Nilüfer
Orhaneli
Orhangazi
Osmangazi
Yenişehir
Yıldırım

 

NÜFUSU
Bursa İlinin toplam nüfusu (2015 ADNKS) 2.842.547’dir. Ülke nüfusunun (78.741.053) %3,6’sını oluşturmakta olup nüfus büyüklüğü açısından 4. İl konumundadır.

 

Toplam İl nüfusun 1.423.583 ünü erkek (%50.08), 1.418.964’ünü kadın (% 49.92) nüfus oluşturmaktadır.

 

Türkiye’deki nüfus yoğunluğu km2 başına 102 iken, İlimiz nüfus yoğunluğu ise km2 başına 273’tür.

 

Yıllık nüfus artış hızı Türkiye’de binde 13,40, Bursa’da %₀ 19,50’dir. Bursa İli yıllık nüfus artış hızı bakımından Türkiye ortalamalarının üzerindedir.

 

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl, Gemlik ve Mustafa Kemalpaşa’dır.

 

İllerin aldığı-verdiği, net göç hızı bakımından 2015 yılı itibariyle; Bursa 84.253 aldığı göçe karşılık 64.558 göç vermiştir. Böylece net göç hızı %₀ 7 olup aldığı net göç sayısı ise 19.695 tir.

 

EKONOMİ

Bursa ili, Türkiye ortalamasının üzerindeki nüfus artışı ile en hızlı gelişen kentlerimizden biridir. Bu hızlı nüfus artışının en önemli etkeni ilin devamlı olarak göç almasıdır. İlin göç almasındaki en önemli neden ise, Bursa’nın ekonomik açıdan, ticaret ve sanayi açısından çok gelişmiş olmasıdır.

 

İl Marmara bölgesinde İstanbul’dan sonra ticari potansiyel açısından bölgemizin en büyük ili durumundadır. İlde ağırlıklı olarak tekstil, konfeksiyon makine cihaz v.b. ticareti gelişmiştir. Bu kapsamda ilde ticaretle ilgilenen esnaf ve sanatkârlar ile ticarethane sayıları yüksek düzeylerdedir.

 

14. yüzyılda dünya ticaret yollarının değişmesine paralel olarak 14. ve 15. yüzyıllarda ipekböcekçiliği yetiştiriciliği ve kumaş dokumacılığı, 17 yüzyılda ticaretin sanayi ile bütünleşmesi, 20 yüzyılda Bursa’da sanayileşmenin ivme kazanmasıdır.

 

İlde 1910 yılında ilk Anonim şirket kurulmuş, 1937 yılında Sümerbank Suni İpek Fabrikası ile 1938 yılında Merinos Fabrikası kurulmuştur. 1941 yılında havluculuk kooperatifi, 1889 yılında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 1961 yılında Organize Sanayi Bölgeleri kurulmuştur.

 

Bursa ili çalışan kişi sayısı ve işyeri sayısı bakımından İstanbul ve İzmir’den sonra Türkiye’de 3. Sırada, ülke ekonomisine sağladığı katma değer açısından 4. sıradadır. Bursa istihdam ettiği çalışan sayısı açısından ülke genelinin yaklaşık %5 lik bir dilime sahiptir.

 

Bursa İlinde Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı:
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan 81 il durum raporu verilerine göre 2011 yılında; Bursa İlinde bulunan sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına baktığımızda, %34 ile Tekstil ürünleri imalatının ilk sırada olduğu görülmektedir.

İlde bulunan sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına baktığımızda;
%34 ile Tekstil ürünleri imalatı,
%9 Mobilya imalatı,
%8 Gıda ürünleri imalatı,
%8 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
%7 Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı,
%34 Diğerleri (Fabrikasyon metal ürünleri imalatı, (makine ve teçhizatı hariç) kauçuk ve plastik ürünleri imalatı, giyim eşyası imalatı, kürkün işlenmesi ve boyanması, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, ana metal sanayi, diğer madencilik ve taşocakçılığı, elektrikli teçhizat imalatı, , diğer ulaşım araçları imalatı) dır.

Bursa ilinde faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin; %50’si mikro ölçekli, %38’i küçük ölçekli %10’u orta ölçekli, %2’si büyük ölçekli işletmelerdir.

 

Uluslararası Rekabet Araştırma Kurumunun 2009-2010 yılı verilerine göre ilimiz iller arası rekabetçilik endeksi sıralamasında 4., enerji üretiminde 4., patent marka tescilde 3., ticari beceri ve yenilikçilik endeksinde 5., dış ticaret yapan firma sayısı bakımından 4. sırada yer almaktadır.

 

Türkiye’de kişi başına yurt içi gelir ortalaması 12.119 ABD $’dır. İlimizde kişi başına yurt içi gelir ortalaması 2009 Yılında 18.150 ABD $’dır.

 

TİCARET
2015 yılı TÜİK ihracat verilerine göre Türkiye’nin 143.934.972.000 $ ’lık ihracatı içinde Bursa 8.645.516.000 $ ihracatı ile İstanbul’dan sonra 2. sıradadır.

2015 yılı TÜİK ithalat verilerine göre Türkiye’nin 207.203.370.000 $’lık ithalatı içinde Bursa 8.065.667.000 $ ithalatı ile İstanbul,

Kocaeli, Ankara ve İzmir’den sonra 5. sıradadır. Bursa İli Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren Gemlik Serbest Bölgesi 147 firma, 10.116 çalışanı ile 2015 yıl sonu itibariyle 1.746.851.000 $ ticaret hacmine ulaşmıştır.

 

EKONOMİ

Bursa ili, Türkiye ortalamasının üzerindeki nüfus artışı ile en hızlı gelişen kentlerimizden biridir. Bu hızlı nüfus artışının en önemli etkeni ilin devamlı olarak göç almasıdır. İlin göç almasındaki en önemli neden ise, Bursa’nın ekonomik açıdan, ticaret ve sanayi açısından çok gelişmiş olmasıdır.

 

İl Marmara bölgesinde İstanbul’dan sonra ticari potansiyel açısından bölgemizin en büyük ili durumundadır. İlde ağırlıklı olarak tekstil, konfeksiyon makine cihaz v.b. ticareti gelişmiştir. Bu kapsamda ilde ticaretle ilgilenen esnaf ve sanatkârlar ile ticarethane sayıları yüksek düzeylerdedir.

 

14. yüzyılda dünya ticaret yollarının değişmesine paralel olarak 14. ve 15. yüzyıllarda ipekböcekçiliği yetiştiriciliği ve kumaş dokumacılığı, 17 yüzyılda ticaretin sanayi ile bütünleşmesi, 20 yüzyılda Bursa’da sanayileşmenin ivme kazanmasıdır.

 

İlde 1910 yılında ilk Anonim şirket kurulmuş, 1937 yılında Sümerbank Suni İpek Fabrikası ile 1938 yılında Merinos Fabrikası kurulmuştur. 1941 yılında havluculuk kooperatifi, 1889 yılında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 1961 yılında Organize Sanayi Bölgeleri kurulmuştur.

 

Bursa ili çalışan kişi sayısı ve işyeri sayısı bakımından İstanbul ve İzmir’den sonra Türkiye’de 3. Sırada, ülke ekonomisine sağladığı katma değer açısından 4. sıradadır. Bursa istihdam ettiği çalışan sayısı açısından ülke genelinin yaklaşık %5 lik bir dilime sahiptir.

 

Bursa İlinde Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı:
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan 81 il durum raporu verilerine göre 2011 yılında; Bursa İlinde bulunan sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına baktığımızda, %34 ile Tekstil ürünleri imalatının ilk sırada olduğu görülmektedir.

 

İlde bulunan sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına baktığımızda;
%34 ile Tekstil ürünleri imalatı,
%9 Mobilya imalatı,
%8 Gıda ürünleri imalatı,
%8 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
%7 Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı,
%34 Diğerleri (Fabrikasyon metal ürünleri imalatı, (makine ve teçhizatı hariç) kauçuk ve plastik ürünleri imalatı, giyim eşyası imalatı, kürkün işlenmesi ve boyanması, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, ana metal sanayi, diğer madencilik ve taşocakçılığı, elektrikli teçhizat imalatı, , diğer ulaşım araçları imalatı) dır.

Bursa ilinde faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin; %50’si mikro ölçekli, %38’i küçük ölçekli %10’u orta ölçekli, %2’si büyük ölçekli işletmelerdir.

Uluslararası Rekabet Araştırma Kurumunun 2009-2010 yılı verilerine göre ilimiz iller arası rekabetçilik endeksi sıralamasında 4., enerji üretiminde 4., patent marka tescilde 3., ticari beceri ve yenilikçilik endeksinde 5., dış ticaret yapan firma sayısı bakımından 4. sırada yer almaktadır.

Türkiye’de kişi başına yurt içi gelir ortalaması 12.119 ABD $’dır. İlimizde kişi başına yurt içi gelir ortalaması 2009 Yılında 18.150 ABD $’dır.

 

TİCARET
2015 yılı TÜİK ihracat verilerine göre Türkiye’nin 143.934.972.000 $ ’lık ihracatı içinde Bursa 8.645.516.000 $ ihracatı ile İstanbul’dan sonra 2. sıradadır.

2015 yılı TÜİK ithalat verilerine göre Türkiye’nin 207.203.370.000 $’lık ithalatı içinde Bursa 8.065.667.000 $ ithalatı ile İstanbul, Kocaeli, Ankara ve İzmir’den sonra 5. sıradadır.

İl Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren Gemlik Serbest Bölgesi 147 firma, 10.116 çalışanı ile 2015 yıl sonu itibariyle 1.746.851.000 $ ticaret hacmine ulaşmıştır.

 

SAĞLIK

Güney Marmara bölgesinin sağlık merkezi konumunda olan Bursa ilinde toplam 42 hastane olup bunların kurumlara dağılımı ise;

 

Bunların yanı sıra ilimizde 4 adet ağız ve diş sağlığı merkezi de hizmet vermektedir.

 

Hekim başına düşen kişi sayısı 631, yatak başına düşen kişi sayısı ise 401’dir. İlde bulunan acil istasyon sayısı 61, ambulans sayısı 197’dir. Donanım itibariyle 20 adet MR cihazı, 28 BT cihazı, 91 adet de ultrason cihazı mevcuttur. Aile Hekimliği Birimi 778, Aile Sağlığı merkezi 191 dir.

 

İlde 2015 yılında uçak ambulansı ile 5, helikopter ambulansı ile 674 vakada görev yapılmıştır.

 

eğitim

 

EĞİTİM

Bursa, eğitim bakımından Osmanlı İmparatorluğu’ nun en gelişmiş şehirlerinden birisi olup, bu dönemde şehirde bulunan ve teknik eğitim-öğretim yapan kurumların normal eğitim-öğretim yapan kurumlarından fazlalılığı ile dikkati çekmekteydi. 1960’ lı yıllarla birlikte hızlı bir sanayileşme sürecine giren Bursa’ da okullaşma oranı büyük bir ivme kazanmıştır. Okullar çoğalırken aynı zamanda da çeşitlendirilmiştir.

 

ADNKS verilerine göre, 6 yaş ve üzeri Bursa ilinde okur yazar oranı % 96,84, Kadın okur yazar oranı % 94,73, Erkek okur yazar oranı % 98,95’dir.

 

İlkokul Net Okullaşma Oranı ülke ortalamasına yakın olup (Bursa % 99,49, Türkiye % 99,57) Ortaokul Net Okullaşma oranı (Bursa % 96,12, Türkiye % 94,52) ve Lise Net Okullaşma oranı (Bursa % 82,52, Türkiye 76,65) ülke ortalamasının üzerindedir.

 

Okullaşma oranı,
• Okul öncesinde
• (3-5) yaş grubunda brüt % 41,25, net % 35,47,
• (4-5) yaş grubunda brüt % 51,83, net % 44,83,
• (5) yaş grubunda brüt % 76,06, net % 60,21,
• İlköğretimde brüt % 103,00, net % 97,25
• Ortaöğretimde brüt % 110,70, net % 84,80’dir.

 

Üniversiteler;
İlimizde 2 Devlet Üniversitesi, 1 Vakıf Üniversitesi ile 1 Özel Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır.

Bu üniversitelerde toplam 22 Fakülte, 5 yüksekokul, 17 meslek yüksek okulu, 1 konservatuvar, 8 enstitü, 18 uygulama ve araştırma merkezi, 7 araştırma merkezi bulunmakta olup, 2.735 Akademik personel ile 2.478 İdari personel bulunmaktadır. Toplam öğrenci sayısı 67.019 dur.

 

bursa uludağ

 

TURİZM
Bursa madde ile mananın, ölü ile canlının, beden ile ruhun, yer ile göğün buluştuğu som bir Osmanlı senteziydi. Aşık Çelebi “Bursa ki yeryüzünün kalbidir” demiş ve eklemişti: “Anadolu insanlığın bedeniyse Bursa onun ruhudur.” İskender kebabı, kestane, Uludağ bahane. Bu kalbin atışlarını duymak için gidilmesi gerekir Bursa’ya….

Yaz ve kış turizmine açık olan Bursa ili, doğal güzelliklerin yanında tarihi ve kültürel zenginliklere de sahiptir. Marmara denizinin güneyinde yaklaşık 135 km. uzunluğunda kıyısı bulunan Bursa ilinde Karacabey, Gemlik ve Mudanya ilçelerinde, İznik ve Uluabat gölü kıyılarında doğal kumsallar bulunmaktadır. Termal, SPA sağlık turizmi, dağ, tarih, doğa ve yayla turizmi açısından büyük potansiyele sahip Bursa ilindeki 197 konaklama tesisinde 19.591 yatak bulunmaktadır.

Kaynak:İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

GENÇLİK VE SPOR

Gençlerin topluma kazandırılmalarını sağlanmak, kötü alışkanlıklar edinmelerini önlenmek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda İle birçok spor tesisi kazandırılmış, yeni tesislerin yapımı için de çalışmalar devam etmektedir.

 

İl genelinde; 137.370 lisanslı sporcu olup 515 tescilli spor kulübü bulunmaktadır. Spor tesisleri ise; 11 stadyum, 15 Nizami futbol sahası, 19 spor salonu, 2 kapalı yüzme havuzu, 63.622 üyesi olan 3 gençlik merkezi bulunmaktadır.

 

2014-2015 sezonunda 18.942 aktif lisanslı sporcu ile yaklaşık 9.508 farklı müsabaka/gün düzenlenmiştir. Toplam 45 farklı branşta düzenlenen müsabakaların, 503 adeti ulusal, 997 adeti okul, 7.876 adeti ise yereldir. Aynı dönemde Uluslararası müsabakalara katılan 55 sporcu altın madalya, 43 sporcu gümüş madalya, 51 sporcu da bronz madalya kazanmıştır. Ulusal müsabakalarda ise 30 farklı branşta 297 adet altın madalya, 252 adet gümüş madalya, 414 adet bronz madalya kazanılmıştır. Ayrıca Bursa İlinden 42 takım ulusal müsabakalara katılım göstermiş ve 38 adet altın kupa, 29 adet gümüş kupa, ve 29 adet bronz kupa kazanılmıştır.

 

 

İstanbul, Ankara, İzmir üçgeni içinde yer alan İlin köy yolları dahil toplam yol uzunluğu 4.939 km.dir. Bursa, İç Batı Anadolu’dan İstanbul ve Avrupa’ya; İstanbul ve Avrupa’dan İç Batı Anadolu ve Ege’ye açılan yolların bağlantı noktasıdır. Bursa kısmen bölgeler arası bütünleşmeyi sağlayan bir şehir niteliğine sahiptir.

 

Karayolu
İlimiz karayolu ağının dağılımı tabloda belirtilmiştir.

 

Denizyolu Ulaşımı
Ülkesel ve bölgesel ölçekteki bir diğer ulaşım sistemi de Mudanya ve Gemlik ilçelerinde yer alan limanlardan sağlanan deniz ulaşımıdır. Özellikle Gemlik ilçe sınırları içinde bulunan ve özel sektöre ait 1 iskele, 4 liman ve Gemlik belediyesine ait 1 iskelesi ile ülke ve bölgesel ölçekte bir liman olma yolundadır. Bu limanlar, Bursa ve yakın bölgede üretilen sanayi ürünlerinin ihracat ve ithalat kapılarıdır. Bu Limanlara ait 2015 yılı verileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Gemlik limanlarından 2015 yılı sonunda 205.804 adet konteynır boşaltma, 209.943 adet konteyner yüklemesi yapılmıştır.

 

Mudanya Limanından 2015 yıl sonu itibariyle (İDO: 2.516.465 yolcu ve BUDO: 1.277.905 yolcu) toplam 3.794.370 yolcu taşınmıştır. Aynı dönemde 3 adet gemi ile 911 yabancı turist ilimize giriş yapmıştır. Yine bu limandan İDO tarafından 278.794 de araç taşınmıştır.

 

Hava Ulaşımı
Yıllık yolcu kapasitesi 1.500.000 kişi ile uluslararası standartlara sahip Yenişehir Havaalanı bünyesinde, terminal binası, 7 uçak kapasiteli apron, kargo apronu, kaza, yangın ve meteoroloji binası, otopark bulunmaktadır.

 

Ankara aktarmalı yurtiçi yolcu taşımacılığı yapılan Yenişehir Havaalanından 2015 yılı sonu itibariyle iç hatlarda 2.914 uçak 163.916 yolcu, dış hatlarda ise 354 uçak 28.529 yolcu olmak üzere toplam 192.445 yolcu ve 2.428 ton bagaj taşınmıştır.

 

Bursa (Gemlik)-İstanbul arasında deniz uçağı ve helikopter ile düzenli olarak seferler yapılmaktadır.

 

BURSA ÖNEMLİ NUMARALAR
Bursa Telefon Kodu 224
Ambulans 112
Bursa Büyükşehir Belediyesi 444 16 00
Hızır Acil Servis 233 38 83
Jandarma 156
Polis 155
Sağlık Danışma 184
Turizm Danışma 220 18 48
Yangın 110
Zabıta 153
17. yy. Osmanlı Evi Müzesi 222 08 68

KAYNAK:

Bursa Valiliği

İlginizi Çekebilecek Diğer Kişiler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.