Biyografi ve Ansiklopedi Sitesine Hoş geldiniz, 25 Ocak 2021
Beğen 3

Canan Karatay

Canan Karatay
Değerli ziyaretçimiz "Nedir.Kim" sitemize Hoş geldiniz. Bu sayfadaki yazımızın tahmini okuma süresi 8 dakikadır. İyi Okumalar Diliyoruz...

Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Profesörü olan Prof.Dr. Canan KARATAY EFENDİGİL  02 Mart 1943 tarihinde Elazığ’da doğdu. Lise eğitimini 1961 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi’nde tamamladı.Ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı ve 1967 tarihinde Tıp Doktoru unvanı ile mezun oldu. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği’nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. 1972-1974 yılları arasında kazandığı İngiliz Hükümeti bursu ile Liverpool Regional Cardiac Center’da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimine başladı. 1974-1976 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği’nde baş asistan olarak çalıştı.

 

Canan Karatay bu sırada Türkiye’de bir kardiyolog olarak (cerrahi yardım almaksızın) bir ilki gerçekleştirdi. Kalıcı ve geçici kalp pili implantasyonu tekniğini başarıyla uyguladı. Koroner Yoğun Bakım’da ‘Vena Subklavya Ponksiyon’ tekniğini yerleştirdi.

 

1976-1978 yılları arasında, Güney Afrika Cape Town Üniversitesi Groote Schuur Hastanesi’nde, dünyada ilk kez kalp nakli ameliyatını gerçekleştirmiş olan Christian Barnarnd’ın ekibinde çalıştı. Doçentlik tezini kalp nakli yapılmış hastalar üzerinde gerçekleştirdi. 1979 yılında doçent oldu.

 

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nde, Cape Town’da eğitimini görmüş olduğu (şu anda ülkemizde yaygın bir şekilde uygulanmakta olan) ‘femoral arter’ yolu kullanılarak yapılan koroner anjiyografi tekniğini (Judgkin tekniği) yine ilk kez ülkemizde uyguladı ve bu uygulamayı ülkemize yerleştirdi.

 

1987-1995 yılları arasında State University of New York Health Science’de kalp hastalıkları alanlarında araştırmalar yaptı. 1995-1997 yılları arasında Gaziantep ve İstanbul’daki birçok özel hastanede, ‘koroner yoğun bakım’ ve ‘koroner anjiyografi laboratuvarları’nı kurdu.

 

Prof.Dr. Canan Karatay 1997 – 2002 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı , İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Tıp Fakültesi Yönetim Kurul Üyesi olarak görev yaptı.

 

Prof.Dr. Canan Karatay 2002 – 2006 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Üyesi olarak görev yaptı.

 

1997-2002 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002-2006 yılları arasında da Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2006-2010 yılları arasında Türkiye’de ilk ve tek sağlık üniversitesi olan İstanbul Bilim Üniversitesi’nde rektörlük yaptı.

 

İlk kitabı Nisan 2011’de “Karatay Diyeti” ismiyle çıktı. Bu en çok konuşulan kitabı da oldu. Daha sonra Kasım 2011 “Karatay Diyetiyle Yaşam Boyu Sağlık”, Mayıs 2012 “Karatay Mutfağı”, Şubat 2013 “Karatay Diyetiyle Obezite ve Diyabete Çözüm Var!” ve son olarak Ekim 2013’de “Karatay Diyetiyle Beslenme Tuzaklarından Kurtuluş Rehberi” isimli kitapları yayınlandı.

 

Prof.Dr. M.Canan Efendigil Karatay‘ın Üyelikleri ;

Türk Tabibler Birliği.
Türk Kardioloji Derneği.
Fellow of the Scientific Council of International Colege of Angiolog (FICA).
Avrupa Tıp Eğitimi Derneği Üyesi (Association for Medical Education in Europe-AMEE)
Uluslararası Tıp Eğitimi Derneği Üyesi(An International Association Medical Education)
Uluslararası Kadın Rektörler Komitesi Üyesi

 

Prof.Dr. Canan Karatay‘ın Yayınları

Kitap ve Bölüm Yazarlığı

 1. Karatay CE. Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC’si: Karatay Diyeti. Hayykitap. İstanbul, Nisan 2011.
 2. Karatay CE. Karatay Diyeti’yle Yaşam Boyu Sağlık. Şişimanlığa Elveda, Mutluluğa Merhaba. Hayykitap. İstanbul, Kasım 2011.
 3. Karatay CE. ve et al. Kansere Çözüm Var ! Nelerden uzak durmalı, ne yemeli, nasıl yaşamalı? Şeker, Neden Tatlı Tatlı Zehirler? 203-223, hayykitap. İstanbul, Kasım 2011.

 

Prof.Dr. Canan Karatay’ın Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Özdemir, C., Hatemi H., Yavuz, A., Efendigil, C. M.: Miyastenia Graviste Oral Potasyum Yükleme. İstanbul Üniversitesi Tıp Mecmuası : 32:13, 1969.
 2. Hatemi, H., Efendigil C.,Özdemir, C., Yardımcı, B., Derman, U.: Miyastenia Graviste Elektrokardiogram Bulguları. İstanbul Üniversitesi Tıp Mecmuası : 34: 85, 1971.
 3. Tuzlacı, M., Minkari, T., Alemdaroğlu, K., Efendigil C.: Dev Bir Duodonal Ülser. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mecmuası : 2:7,1971.
 4. Aherwadkar, S.,J., Efendigil, C., Coulshed, N.: Chlorpromazine therapy, and associated acute disturbances of cardic rhythm. British Heart J. 36:1251-1252, 1974.
 5. Efendigil, M.C., Harley, A., Deegan, T., McKendrick, C.S.: Changes in glomerular filtration rate following myocardial infarction. Cardiovasc Res. 9:741-744, 1975. (140 atıf almıştır-1992 doktora rezinde atıf yapılmıştır- Groningen Üniversitesi, Hollanda)
 6. Efendigil, C., Yazıcıoğlu, N., Kantarelli, H., Demiroğlu, C.: Subkutan, Subklavya Ven Ponksiyon Tekniği: Türk Tabibler Birliği Dergisi. 42, 2:76, 1976.
 7. Kürklü, E., Kürklü S., Efendigil, C., Demir F.,Özder, A., Yıldırım, M.S., Göklevent, K., Demir, F., Alpaslan, N., Atak, A., Demiroğlu, C., Sabar, E.F.: Akut miyokard infarktüsü komplikayonu olarak, anevrismaektomi ve revaskülürizasyon yapılmış olan bir vak’a. Çağdaş Tıp Dergisi, 6:32, 2-11, 1979.
 8. Karatay, C.E., Yazıcıoğlu, N., Demiroğlu, C.: Yirmi Hasta Sinüs sendromlu hastada devamlı kalp pili uygulaması. Türk Kardioloji Derneği Arşivi: 11:85-87, 1982.
 9. Karatay, C.E., Yazıcıoğlu, N., Güzelsoy, D., Demiroğlu, C.: Kronik Aort Yetersizliği tedavisinde İV Verapamil. Türk Kardioloji Derneği Arşivi: 11:135-137, 1982.
 10. Güzelsoy, D., Karatay, C.E., Beyer, T., Yazıcıoğlu N., Demiroğlu C., Kayahan S.: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Geriatri Kliniğinde EKG taraması. Türk Kardioloji Derneği Arşivi: 11:20-22, 1982.
 11. Karatay, C. E.., Şençoban, K., Yazıcıoğlu, N., Üner, M.S., Demiroğlu, C.: İdiopatik Mitral Kapak Prolapsusu Sendromunun klinik, ekokardiografik ve anjiografik olarak değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Tıp Mecmuası : 50:185-190, 1987.
 12. Yüksel, H., Enar,R., Yazıcıoğlu, N. Şençoban,K., Karatay, C.E., Demiroğlu, C. Ventriküler Takikardi atakları ile seyreden bir variyant anjina vakası. Haseki Tıp Bülteni. 25:3, 1987.
 13. Karatay, C.E., Gültekin, N., Erhan, N., Bakay C., Şener, D., Doğar, H., Üner, S., Demiroğlu C.: İlginç bir Arterio-venös fistül vakası. Türk Kardioloji Arşivi. 15:117, 1987.
 14. Gürmen,T., Güzelsoy, D., Öztürk, M., Karatay, C.E., Şençoban, K., Demiroğlu, C.:Koroner arter hastalığında efor sırasında kan basıncı değerleri ve kalp hızının hasta koroner arter sayısı ve sol ventrikül fonksiyonun değerlendirilmesi. Türk Kardioloji Arşivi. 16:1, 39-43 1988.
 15. Thomas E. Terndrup, Peter J. Mariani, H. Chip Walls, Rober M. Spear, Canan M. Karatay.: Plasma cocaine and tetracaine levels following application of topical anesthesia in a swine laceration model. Am J Emerg Med. 9:539-543, 1991.
 16. Lighty, G.W. Jr., Spear R.M., Karatay M.C., Hare C. L., Carlson R.J.: Swine models for cardiovascular research: A low stress transport and restraint system for large swine. Cornell Vet. 82:131-140, 1992. (United States Department of Agriculture National Library- 219 atıf almıştır)
 17. Karatay, C. M., Lighty G.W. Jr., Spear R.M.: A leg restraint system for prevention of peripheraş edema and limb trauma in swine. Cornell Vet. 82:169-172, 1992.
 18. Karatay, C. M., Fruehan, C.T., Lighty, G.W., Spears, R.M., Smulyam H.: Acute cardiac tamponande in swine: Effect of fluıd conductance on body surface electrocardiogram QRS size. Cardivasc Res. 27:1033-1038, 1993. (1996 Ağustos, Chest ve 2001 Ağustos JACC mecmualarında atıf yapılmıştır)
 19. M. Ersanlı, N. Yazıcıoğlu. C. Çeliker, C.E. Karatay, C. Demiroğlu. Our experience in the reuse of perpanent cardiac pacemakers. Europace 507-510, 1995.
 20. N. Yazıcıoğlu. C. Çeliker, M. Ersanlı, C.E. Karatay, C. Demiroğlu. Permanent transvenous cardiac pacing in children. Europace 487-490, 1995.
 21. C. Çeliker, N. Yazıcıoğlu, M. Ersanlı, C. Türkoğlu, C.E. Karatay, C. Demiroğlu. Our experince of pacemaker replacement and follow up of retained functionless electrodes. Europace 515-517, 1995.
 22. M:C:Efendigil Karatay et al. Letter to the Editor. No scientific support for linking dietary saturated fat to CHD: British Journal Of Nutrition. pg. 1-3;2011.

Prof.Dr. Canan Karatay’ın Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. 1968, Türk Diabetikler Cemiyeti’nin düzenlediği uluslar arası tekamül kursu, İzmir.
 2. 1969, Türk Diabetikler Cemiyeti’nin düzenlediği uluslar arası tekamül kursu, İstanbul.
 3. 1971, Türk Diabetikler Cemiyeti’nin düzenlediği uluslar arası tekamül kursu, İzmir.
 4. 1972 Türk Diabetikler Cemiyeti’nin düzenlediği uluslar arası tekamül kursu, İstanbul.
 5. 1976 Türk Diabetikler Cemiyeti’nin düzenlediği uluslar arası tekamül kursu. Çanakkale. İngilizce yapılan konferansların simultane tercümanı olarak.
 6. 1970 Milli Türk Tıp Kongresi, Bursa.
 7. 1971 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu III. Bilim Kongresi, Ankara. Sözlü bildiri sunumu.
 8. 1971 Türk Nefroloji Kongresi, İstanbul. Bildiri sunumu.
 9. 1972 Nefroloji Kongresi, İstanbul. Sözlü bildiri ile.
 10. 1973 ‘Recent Advances in Clinical Medicine’ Stanford Course, Cliveden, Oxford, İngiltere
 11. 1974 ‘The scientific Basis of Cardiology’ University of London Cardiothoracic Institute and European Society of Cardiology. Bir haftalık mezuniyet sonrası kurs.
 12. 1974 ‘ Permenant Pace-Maker’ kursu. Paris, Fransa.
 13. 1975 The American College of Cardiology ve Türk Kardioloji Derneği’nin düzenledikleri; ‘International Circuıt Course on Cardiovascular Disease’. A Postgraduate Program for the Medical Profession. Davetli Konuşmacı ve panelist olarak. Maçka, İstanbul.
 14. 1976 European Society of Cardiology ve Türk Kardiology Derneği Toplantısı, Istanbul. Sözlü bildiri ve panelist olarak.
 15. 1975 ‘Pace Maker’( Kalp- Pili) Semposyumu, İstanbul. Düzenleyici olarak ve Konferans vererek.
 16. 1976 Avrupa Kardioloji Derneği ve Türk Kardioloji Derneği 2. Bilimsel Kongresi. Davetli tartışmacı
 17. 1976 Türk Tıp Derneği Bilimsel Toplantısı. 3 sözlü bildiri sunumu.
 18. 1976 Avrupa Cocuk Kardioloji Birliği 14.cü Kongresi, İstanbul
 19. 1976 ‘Seminar on Cardiovascular Pathology’ Cardiothorasic Instıtute, Londra. 1 Hafta
 20. 1976 ‘7th Congress of the European Society of Cardiology’ Amsterdam, Hollanda. 1 Hafta
 21. 1977 ‘Refresher Course in Advance Medicine for Physicians’ Cape-Town University. Cape Town, South Africa. 1 Hafta.
 22. 1977 ‘Workshop on Electrocardiography’ Cape-Town University. Cape Town South Africa.
 23. 1978 I Ulusal Kardioloji Kongresi, İzmir. Sözlü bildiri ile.
 24. 1979 Türk Kardioloji Derneği Bilimsel Toplantısı, İstanbul. Bildiri ile.
 25. 1979 Acil hekimlik. İÜ İstanbul Tıp Fakültesi V Kongresi. Bildiri sunumu ile.
 26. 1980 II Ulusal Kardioloji Toplantısı, İstanbul.
 27. 1980 VIII European Congress of Cardiology, Paris France.
 28. 1981 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Atatürk Haftası Bilimsel Toplantısı. ‘Pace-maker’ (Kalp pili) sempozyumunu, düzenleme ve konferans.
 29. 1981 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Atatürk Haftası Bilimsel Toplantısı. ‘İskemik Kalp Hastalığının Medikal ve Cerrahi Tedavisi, düzenleme.
 30. 1981 Kardioloji Toplantısı, Bursa. Sözlü Bildiri sunumu.
 31. 1982 I Türk Tıbbi Filimler Semineri. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Sürekli Kalp pili takılırken ve hastanın izlenmesi ile ilgili belgesel sunumu. Film 8 mm renkli.
 32. 1982 Türk Kardioloji Derneği III. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. İstanbul. Panalist.
 33. 1982 IX World Congress of Cardiology, Moscow.
 34. 1982 III Ulusal Kardioloji Kongresi. Ankara. 3 sözlü bildiri sunumu.
 35. 1984 ‘European and American Cardiology at the Hammersmith: Myocardial Function in Man Ischaemia, Failure, Cardiomyopathies’ Postgraduate Cardiology Course at Royal Post Graduate Medical School London, İngiltere.
 36. 1985 Klinik Kardiolojide VI. Mezuniyet Sonrası Kurs,İstanbul Konferans vererek.
 37. 1985 Postgraduate Cardiology Course at Royal Post Graduate Medical School at Hammersmith, London, İngiltere.
 38. 1985 Postgraduate Course on Echocardiography and Doppler. Thoraxcenter, Rotterdam, Hollanda.
 39. 1986 Postgraduate Cardiology Course at Royal Post Graduate Medical School at Hammersmith, London, İngiltere.
 40. 1986 Postgraduate Course on Echocardiography and Doppler. Thoraxcenter, Rotterdam, Hollanda
 41. 1986 V Ulusal Kardioloji Kongresi İstanbul. 2 Bildiri sunumu ile.
 42. 1986 10th World Congress Cardiology, Washington DC, USA.
 43. 1987 Anjioplasti ve Valvuloplasti uygulamalı Bilimsel toplantı. İÜ Kardioloji Enstitüsü, İstanbul. Düzenleyici ve konuşmacı olarak.
 44. 1990 American Heart Association Meeting Dallas, Texas. Poster sunumu.
 45. 1992 Sixth Annual Research Poster Session, State University Of New York Health Science Center, Syracuse, USA. 3 Poster sunumu ile.
 46. 1993 Seventh Annual Research Poster Session, State University Of New York Health Science Center, Syracuse, USA. 2 Poster sunumu ile.
 47. 1995 7th European Symposium on Cardiac Pacing, İstanbul. 3 Bildiri sunumu ile.
 48. 1997 Eleventh Annual Research Poster Session, State University Of New York Health Science Center, Syracuse, USA. 3 Poster sunumu ile.
 49. 2000 1rst Latin American Cardiostim. The International Meeting Point of Cardiologist: To an integrated Medico Surgical and Interventional Cardiology. Salvador de Bahia, Brazil. ‘Abstract’ İle.
 50. 2001 Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi. ‘’2000’li Yıllarda Tıp Eğitimi’’, İzmir. Bir poster, bir sözlü bildiri sunumu ile.
 51. 2002 Yılı Aritmi Toplantısı. Türk Kardioloji Derneği Pacemaker, Aritmi ve Electrofizyoloji Grubu. Ankara. Oturum Başkanı olarak.
 52. 2002 Pfizer Kardiovasküler Günleri, Antalya.
 53. 2003 Türk Kardioloji Derneği Ekokardiografi Çalışma Grubu VI. Mezuniyet Sonrası Toplantısı. Trabzon.
 54. 2003 Türk Kardioloji Derneği Girişimsel Kardioloji Çalışma Grubu X. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardioloji Toplantısı. İstanbul.

 

Prof.Dr. Canan Karatay’ın Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

İngiliz Hükümeti Bursu ile Liverpool Regional Cardiac Centre’de Kardioloji Eğitimi. (1972-1974)
Akbank Fotoğraf Yarışmasında Mansiyon. (1978)
Romanya Tıp Doktorları Fotoğraf Yarışmasında III’lük ödülü. (1980)
İFSAK Fotoğraf Yarışmasında Mansiyon (1986)
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından düzenlenmiş olan Türk Kadın Sanatkarları Sergisine Fotoğrafcı olarak Davetli Katılımcı (1987)

Prof.Dr. Canan KARATAY EFENDİGİL çok iyi derecede İngilizce bilmekte olup halen Türkiye’nin Sağlık alanında bir markalarından olan İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Prof.Dr. M.Canan Efendigil Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucularından olan ve halen Onursal Öğretim Üyesi sıfatıyla ders vermekte olan Ali Başak Karatay ile evli olup Mehmet Rahmi Karatay adında bir oğulları bulunmaktadır.

 

 

PROF.DR.CANAN KARATAY EFENDİGİL FOTOĞRAF VE VİDEOLARI 

 

 

 

 

PROF.DR.CANAN KARATAY EFENDİGİL İLETİŞİM

Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi‘nde görev yapmaktadır. Kendisi ile görüşmek için randevu almanız gerekmektedir.

Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay ile irtibat için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

+90 (0216) 450 03 03 / 444 0 436

Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
Bağdat Cad. No: 63
Kızıltoprak Kadıköy İstanbul

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz