Biyografi ve Ansiklopedi Sitesine Hoş geldiniz, 14 Mayıs 2021
Beğen 0

D 8 Nedir

  • Hakkında
  • 21 Ekim 2017 tarihinde eklendi.
  • D 8 Nedir için yorumlar kapalı
  • 1.955 kez görüntülendi

D 8 Nedir
Değerli ziyaretçimiz "Nedir.Kim" sitemize Hoş geldiniz. Bu sayfadaki yazımızın tahmini okuma süresi 5 dakikadır. İyi Okumalar Diliyoruz...

D 8, D 8 Nedir, D8 Ülkeleri, D8 Zirvesi nedir, D 8 Ülkeleri, D 8 İslam Birliği, D8 Erbakan, D8 Ülkeleri Hangileri, D8 Ülkeleri hangileridir, D-8 2017, D8 Ekonomik İşbirliği Örgütü, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) hakkında bilgiler paylaşıyoruz.

 

D-8’in kurulmasına yönelik olarak atılan ilk adımı, Türkiye’nin daveti üzerine İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’nın katılımıyla 22 Ekim 1996 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Kalkınmada İşbirliği Konferansı” oluşturmuştur. Bu konferansın ardından gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları mahiyetindeki üç Komisyon ve iki Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısını müteakip, 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da yapılan Devlet/Hükümet Başkanları Zirvesi ile D-8 resmen kurulmuştur.

 

İstanbul Zirvesi’nde, D-8’in yapısına ve çalışma yöntemine ilişkin olarak bir Bakanlar Konseyi Belgesi kabul edilmiştir. Bu belgeye göre, D-8; Zirve, Konsey ve Komisyon’dan oluşan üç ana organı bulunan ve faaliyetlerinde gerekli eşgüdümü sağlamak üzere İstanbul’da tesis edilen bir İcra Direktörlüğü’ne haiz bir yapıya kavuşturulmuştur.

 

1997 yılında D-8 İcra Direktörü olarak atanan Emekli Büyükelçi Ayhan Kamel, 2006 yılına kadar bu görevi üstlenmiştir. Mayıs 2006’da yapılan D-8’in 9. Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda, İcra Direktörlüğü Genel Sekreterliğe dönüştürülmüş; Sekretarya’ya Endonezya tarafından Genel Sekreter, İran tarafından Direktör ve ülkemizden ise İktisatçı ataması yapılmıştır. 2010 – 2012 yılları arası görev yapan Genel Sekreter yine Endonezya, 2012’den beri görevde olan Genel Sekreteri ise İran atamıştır. Halihazırda Direktör ataması Nijerya, İktisatçı ataması ise Bangladeş tarafından yapılmış bulunmaktadır.

 

Son D-8 Zirvesi (8. Zirve) ile 15. Bakanlar Konseyi (21 Kasım 2012) İslamabad’da (Pakistan) yapılmıştır. 2015 ve 2016’da Dışişleri Bakanları toplantıları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında New York’ta düzenlenmiştir. Son D-8 Komisyon Toplantısı 6-7 Eylül 2016 tarihlerinde D-8 Sekretaryası’nca İstanbul’da yapılıştır. D-8 2017 Gelişen Sekiz Ülke’nin (D-8) 9. Zirve toplantısı İstanbul’da 20.10.2017 tarihinde başladı.

 

Amaç, ilkeler ve politikalar
D-8 üyelerinin hepsi aynı zamanda İKÖ üyesi olup, yine İKÖ içinde teknolojik ve ekonomik kalkınma düzeyleri, ticari potansiyelleri ve nüfusları itibariyle önde gelen ülkeler arasında yer almaktadırlar.

 

Güney-Güney diyalogu çerçevesinde gelişme yolundaki ülkeler arasında oluşturulan işbirliği örneklerinden biri olan D-8, üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir oluşumdur. D-8’in amacı kalkınma yolundaki ülkelerin dünya ekonomisi içindeki konumlarını iyileştirmek, ticari ilişkilerini çeşitlendirmek ve ticaret alanında üye ülkelere yeni imkanlar yaratmak, uluslararası seviyede karar verme mekanizmalarına güçlü biçimde katılımlarını sağlamak ve halklarının yaşam seviyesini yükseltmektir.
İlkeleri ve kapsadığı coğrafi alan itibariyle bölgesel olmaktan çok küresel bir oluşum özelliğine sahip olan D-8’e üyelik, yukarıda kayıtlı amaç ve ilkelere bağlı tüm gelişme yolundaki ülkelere açıktır.

 

D-8 çerçevesinde işbirliği esas itibariyle sektörel bazda yürütülmektedir. Türkiye sanayi, sağlık ve çevre; Bangladeş kırsal kalkınma; Endonezya yoksullukla mücadele ve insan kaynakları; İran bilim ve teknoloji; Malezya finans, bankacılık ve özelleştirme; Mısır ticaret; Nijerya enerji; Pakistan ise tarım ve balıkçılık alanındaki işbirliği çalışmalarını koordine etmektedir.

 

 

D-8 Şartı
Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı (D-8) Şartı 22 Kasım 2012 tarihinde İslamabad’da gerçekleştirilen 8. D-8 Zirvesi sırasında dönemin Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından imzalanmıştır.
Ülkemiz açısından Şart TBMM Genel Kurulu’nda Şubat 2017’de görüşülüp kabul edilmiştir.

 

Tercihli Ticaret Anlaşması (PTA)/ Menşe Kuralları Protokolü
Mayıs 2006’da Bali’de yapılan D-8 5. Zirvesi’nde imzaya açılan Tercihli Ticaret Anlaşması (PTA) tüm üyelerce imzalanmış ve 3 Temmuz 2008 tarihinde düzenlenen Yüksek Düzeyli Ticaret Uzmanları Toplantısı’nda Tercihli Ticaret Anlaşması’nın ekini teşkil eden Menşe Kuralları Protokolü bugüne kadar İran, Malezya, Nijerya, Türkiye, Endonezya ve Pakistan tarafından onaylanmıştır.

 

Anlaşma kapsamındaki tavizlerin ülkemiz bakımından yürürlüğe konulması için, ülkemiz, Malezya Endonezya ve Pakistan’a ait Taviz Listelerinin onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 14 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında yayımlanmıştır. Bilahare, listesinde değişiklik yapan Nijerya ile listesini geç gönderen İran’a ait taviz listeleri, 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak onaylanmıştır. Böylece ülkemiz açısından iç onay prosedürü tamamlanmıştır.

 

17 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilen D-8 Ticaret Bakanları Konseyi İkinci Toplantısı’nda, Anlaşmanın 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle uygulamaya konulması kararlaştırılmış ve ülkemizle birlikte Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan’da uygulanmaya başlanmıştır.

 

Üye ülkeler arasında serbest ticaret esaslarına dayalı ticaretin geliştirilmesi bakımından Tercihli Ticaret Anlaşması’nın uygulamaya konulması, D-8 Teşkilatı’nın en önemli başarılarından biri olarak görülmektedir.

 

Akil Adamlar Grubu
19 Aralık 2013 tarihinde İslamabad’da gerçekleştirilen Bakanlar Konseyi Toplantısında, Teşkilatın 16 yıllık geçmişini değerlendirecek ve gelecek vizyonuna yönelik tavsiyeler sunacak bir Akil Adamlar Grubu (AAG) kurulması kararlaştırılmıştır.

 

Ülkemiz Akil Adamı olarak Sayın Başbakan Yardımcımız Prof.Dr. Numan Kurtulmuş görevlendirilmiştir. AAG’nun ilk toplantısı 15-16 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirmiştir. AAG’nin ikinci ve nihai toplantısı 27-28 Ağustos 2014 tarihlerinde yine ülkemizde yapılmış ve akabinde 25 Eylül 2014 tarihinde Birleşmiş Milletler 69. Genel Kurulu marjında düzenlenen Bakanlar Toplantısında AAG raporu Dışişleri Bakanlarına sunulmuştur.

 

D-8 Teşkilatına BM Genel Kurulu’nda Gözlemci Statüsü Verilmesi
69. BM Genel Kurulu kapsamında Altıncı Komite’de 14 Kasım 2014 tarihinde kabul edilen “Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatına Genel Kurul’da Gözlemci Statüsü” verilmesine ilişkin karar tasarısı, BM Genel Kurulu’nda 10 Aralık 2014 tarihinde oylamasız kabul edilmiştir.

 

D-8’in amacı, üye ülkeler arasındaki ticareti ve işbirliğini artırmaktır. D-8 girişiminin başlatılmasındaki amaç, büyük bir ekonomik potansiyeli, çeşitli kaynakları, geniş bir nüfus ve coğrafi alanı temsil eden 8 ülke arasında ticaret ilişkilerinde yeni fırsatlar yaratmak ve çeşitlendirmek, uluslararası düzeyde karar alma sürecine katılımı artırmak, daha iyi hayat şartları sağlamak, somut ortak projeler etrafında ekonomik işbirliğini geliştirmek ve gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki durumlarını güçlendirmektir.

 

D-8, kurucu üyelerinin kompozisyonunun da yansıttığı gibi, bölgesel olmaktan çok küresel bir kuruluştur.

Üyelik, grubun hedeflerini, ilkelerini benimseyen ve ortak bağları paylaşan diğer gelişmekte olan ülkelere de açıktır.

D-8, üye ülkelerin bölgesel ve uluslararası örgütlere üyeliklerinden kaynaklanan ikili ve çok taraflı taahhütleri üzerinde olumsuz etkisi olmayan bir forumdur.

D-8’lerin bayrağında altı yıldız yer alıyor ve bunlar örgütün 6 temel ilkesini sembolize ediyor:

1. Savaş değil, barış

2. Çatışma değil, diyalog

3. Çifte standart değil, adalet

4. Üstünlük değil, eşitlik

5. Sömürü değil, iş birliği

6. Baskı ve tahakküm değil, insan hakları, hürriyet ve demokrasi

 

D-8 ne zaman kurulmuştur?

D-8’in temelleri, Ekim 1996’da dönemin başbakanı Necmettin Erbakan‘ın davetiyle bu ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da düzenlenen “Kalkınmada İşbirliği Konferansı”nda atıldı.

22 Ekim 1996 tarihindeki “Kalkınmada İşbirliği Konferansı”nı izleyen bir dizi hazırlık toplantılarından sonra 15 Haziran 1997 yılında İstanbul’da yapılan Devlet ve Hükumet başkanları zirvesinde D-8’in kuruluşu resmen ilan edilmiştir (İstanbul Deklarasyonu).

D-8 fikrinin temelini, Erbakan’ın “İslam Birliği” hedefi oluşturuyor. Erbakan, Soğuk Savaş’ın ardından yeni bir dünya düzeni kurulması gerektiğini ve Müslüman ülkelerin bu düzende güçlerini birleştirerek daha etkin bir rol oynayabileceğini savunuyordu.

Bugüne kadar sekiz liderler zirvesi düzenlendi. Bugün İstanbul’da düzenlenen ise 5 yıl sonra yapılan ilk, toplamda ise 9. zirve olma özelliği taşıyor.

 

D-8 üyeleri hangileridir?

· Türkiye,

· İran,

· Pakistan,

· Bangladeş,

· Malezya,

· Endonezya,

· Mısır

· Nijerya

 

D-8 üyeleri arasında en gelişmiş olan ekonomi ülkemizde yani Türkiye’de bulunmaktadır. D-8 ülkeleri zirve toplantıları yapmaya başladıklarından bugüne, ülkeler arasında ihracat ve ithalat rakamları oldukça fazla artış göstermiştir ve yeni yapılacak olan zirvelerde bu artışın devam etmesi adına yapılacak olan çalışmalara yer verilmektedir.

 

Bu 8 ülke ve yaklaşık nüfusları şöyledir:

· Endonezya (232 Milyon),

· Malezya (26 Milyon),

· Bangladeş (135 Milyon),

· Pakistan (180 Milyon),

· İran (67 Milyon),

· Mısır (83 Milyon),

· Türkiye (77 Milyon),

· Nijerya (150 Milyon).

 

 

https://twitter.com/d8_islambirligi?lang=tr

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.