Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Beğen (1)
616
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Değerli ziyaretçimiz "Nedir.Kim" sitemize Hoş geldiniz. Bu sayfadaki yazımızın tahmini okuma süresi 4 dakikadır. İyi Okumalar Diliyoruz...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hakkında bilgiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İletişim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Adresi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kimdir?, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sosyal medya hesapları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kurumlar, “Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı”, hakkında merak edilenler sayfamızda…

 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak çalışan, enerji ve doğal kaynaklarla ilgili işlerden sorumlu olan bakanlıktır. 4951 Sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 25 Aralık 1963 tarih ve 4400 Sayılı Cumhurbaşkanlığı onayı ile kurulmuştur.

 

 

17/09/1946 tarihli ve 6410 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “13/09/1946 tarihli ve 4951 Sayılı Bakanlıklar Kuruluşu Hakkında Kanun”a dayanılarak Cumhurbaşkanlığı’nın 25/12/1963 tarih ve 4-400 sayılı onayı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurulmuş ve 28 inci Hükümet Dönemi Denizli Milletvekili Arif Hüdai ORAL kurucu Bakan olarak göreve başlamıştır. 2020 Yıllık Bütçesi ₺1.462.823.000 (2020)

 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Görevleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görev ve yetkileri (ilgili mevzuatta piyasada faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bırakılmadığı takdirde) şunlardır:

 1. Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyacını belirlemek, temini için gerekli politikaların tespitine yardımcı olmak, planlamalarını yapmak,
 2. Enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik icaplara ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması amacıyla genel politika esaslarının tespit ve tayinine yardımcı olmak, gerekli programları yapmak, plan ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,
 3. Bu kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, iptal işlemlerini yapmak, ipotek, istimlak ve diğer takyit edici hakları tesis etmek, bunların sicillerini tutmak ve muhafaza etmek,
 4. Kamu ihtiyaç, güvenlik ve yararına uygun olarak enerji ve tabii kaynaklar ile enerjinin üretim, iletim, dağıtım, tesislerinin etüt, kuruluş, işletme ve devam ettirme hizmetlerinin genel politikasını tespit için öneride bulunmak, Cumhurbaşkanının görevlendirmesi ile koordinasyonu temin etmek ve denetlemek,
 5. Yeraltı ve yerüstü enerji ve tabii kaynaklar ile ürünlerinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim fiyatlandırma politikasını tayin ve gerektiğinde fiyatlarını tespit etmek,
 6. Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek tasvip etmek ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek,
 7. Bakanlığa bağlı ve Bakanlıkla ilgili kuruluşların çalışmalarını ve işlemlerini her bakımdan tetkik, tahkik ve teftişe tabi tutmak, gerekli her türlü emri vermek ve denetlemek,
 8. Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik politikaların ve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,
 9. Bu maddede belirtilen görevleri yerine getirmek amacı ile gerekli bilgileri toplamak, değerlendirmek ve uzun vadeli politikaların tespiti ve geliştirilmesi ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak,
 10. Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Birimler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Teşkilatı

 • Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
 • Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü
 • Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
 • Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
 • Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü
 • Denetim Hizmetleri Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Hukuk Hizmetleri Başkanlığı
 • Personel Dairesi Başkanlığı
 • Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sürekli Kurullar / Bağlı Kuruluşlar

 • Elektrik Üretim Anonim Şirketi
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
 • Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
 • Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.
 • Türkiye Elektro Mekanik Sanayii A.Ş.
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
 • Türkiye Taşkömürü Kurumu
 • Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları

 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Adresi:

Türk Ocağı Caddesi No:2 06520 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE
0 312 212 64 200 312 222 57 60

 

Kaynaklar:

https://www.enerji.gov.tr/

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ