Biyografi ve Ansiklopedi Sitesine Hoş geldiniz, 24 Eylül 2022
Beğen 1

GSS Nedir

GSS Nedir
Değerli ziyaretçimiz "Nedir.Kim" sitemize Hoş geldiniz. Bu sayfadaki yazımızın tahmini okuma süresi 8 dakikadır. İyi Okumalar Diliyoruz...

 

GSS Nedir, GSS nedir kimler yaptırmalı?, Genel Sağlık Sigortası (GSS) nedir? gss nedir, GSS kimler yaptırmalı Gss tescili nedir, Genel Sağlık Sigortası başvuru,Genel Sağlık Sigortası primi ne kadar, Genel Sağlık Sigortası nedir, GSS borçları silinecek,Genel Sağlık Sigortası iptali, GSS Nedir?, Genel Sağlık Sigortası Nedir? Kimleri Kapsar?, GSS Borç Sorgulama Nasıl Yapılır? ,GSS Prim Tutarı Ne Kadardır?,Gelir Testi Hakkında Merak Edilenler, Genel sağlık Sigortası ameliyatı karşılar mı, GSS nedir, Gss nedir kimler yararlanır, Genel Sağlık Sigortası nedir, Genel Sağlık Sigortası ne kadar, Genel Sağlık Sigortası nedir kimleri kapsar, sgk-gss tescili yapılmıştır ne demek, Primini Kendi Ödeyenler ile Devletin Ödedikleri Arasındaki Farklar, GSS Kategorileri ve Prim Oranları, Çocuklar için GSS Nasıl İşlemektedir?, GSS kaç TL?, GSS başvurusu nasil yapilir?, GSS bilgisi ne demek?, GSS Prim Tutarı Ne Kadardır? (GSS) Genel Sağlık Sigortası nedir?, Genel Sağlık Sigortası (Gelir Testi GSS 5510 Sayılı Kanun) Nedir?, GSS için Nasıl başvuru yapılır? “GSS Nedir” merak edilenler sayfamızda…

Genel Sağlık Sigortası Kavramı neyi ifade etmektedir?, Genel Sağlık Sigortası hangi tarihten itibaren zorunlu hale geldi ve Kimler genel sağlık sigortası kapsamındadır?, Gelir testi işlemi nedir, kimler yaptırmaktadır?,Gelir testi için bir süre var mı?, Gelir durumu değişenler tekrar gelir testine gidebilir mi?, 2020 yılı için GSS prim tutarı ne kadardır?, Primini kendi cebinden ödeyenler ile primleri devlet tarafından karşılanan genel sağlık sigortalıları için sağlıktan yaralanma şartları aynı mıdır?, Genel Sağlık Sigortası kapsamında getirilen diğer yenilikler nelerdir?…

 

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Nedir?, Genel Sağlık Sigortası Kavramı neyi ifade etmektedir?

 

Genel sağlık sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir.

 

Reformdan önce sosyal güvenlik kuruluşları farklı olduğu gibi sigortalılar sadece mensup oldukları sosyal güvenlik kuruluşunun verdiği sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyordu. Herkesin sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişme imkânı yoktu.

 

Genel sağlık sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır.

 

Kanundan önce ülkemizde bazı kesimler sağlık hizmetlerinden yararlanma yönünden sosyal güvenceden yoksun bulunmakta idi. Öte yandan, çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarınca üyelerine çeşitli miktar ve nitelikte sağlık sigortası yardımları yapılmakta ve bu yardımlar arasında norm birliği bulunmamakta idi. Yasa ile norm ve standart birliği sağlanmıştır.

 

Ülkemizde dağınık yapıda olan ve yararlanma koşulları birbirinden oldukça farklı ve erişimi bütün nüfusa yaygınlaşmamış bulunan sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar uzun yıllar tartışılmış, çözümü için de değişik tarihlerde yasal düzenlemeler yapılmıştır.

 

Bütün bu gayretlere rağmen tüm nüfus sağlık güvencesi yönünden kapsam ve koruma altına alınamamıştır. Reform ile tüm nüfus kapsam altına alınmıştır.

 

Genel sağlık sigortası hangi tarihten itibaren zorunlu hale geldi ve Kimler genel sağlık sigortası kapsamındadır?

 

Zorunlu olarak herkesin genel sağlık sigortası kapsamına alınması 1/1/2012 tarihinde başlamıştır.

 

Kapsam dışı olarak adlandırılan banka sandıkları mensupları hükümlü tutuklular, yurt dışından sağlık hizmeti alma hakkı olanlar dediğimiz kesim hariç olmak üzere Türkiye’de ikamet eden herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır. Sigortalı çalışan, kendi nam ve hesabına çalışan, devlet memuru olan, isteğe bağlı sigortalı olan, Kurumdan aylık ve gelir alan, 65 yaş aylığı alan, şeref aylığı alan, stajyer avukatlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır.

 

Bu kişilerin yanı sıra, herhangi bir kapsamda olmayan ya da sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında olmayan yani işsiz, Kurumdan gelir ya da aylık almayan ya da bakmakla yükümlü olunan olmayan kişilerde genel sağlık sigortası kapsamındadır. Bu kişiler Kurum tarafından otomatik olarak sistem üzerinden bulunup genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmektedir.

 

Gelir testi işlemi nedir, kimler yaptırmaktadır?

Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini; ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceğini belirleyen işlem gelir testidir. Bu kapsamdaki vatandaşlarımız genel sağlık sigortalısı oldukları tarihten itibaren ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir.

 

6824 sayılı Torba yasadan önce gelir testi yaptırmak bu kapsamdaki vatandaşlarımız için mutlak zorunluluk idi, primi devlet tarafından karşılanan grup ile birlikte 4 seviye vardı ve vatandaşlarımızın bu 4 seviyeden hangisi içerisinde olduğunun mutlak tespiti gerekiyordu, Torba yasa sonrası mutlak zorunluluk kalkmaktadır. Bu kapsamdaki kişiler gelirinin düşük olduğunu düşünüyorlar ise kendilerine gönderilen tebliğden itibaren bir ay içerisinde, gelir testine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Gelir testi için bir süre var mı?

Herhangi bir sosyal güvencesi olmaması nedeniyle GSS kapsamında resen tescil ettiğimiz kişilere durumlarını belirten bir tebligat gönderilmektedir.  Gelirinin aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen tutarı asgari ücretin 1/3’ünün altında olduğunu düşünenler bu tebliğden itibaren 1 ay içinde gelir testi için yerleşim yerinin bulunduğu SYDV’ye müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Gelir durumu değişenler tekrar gelir testine gidebilir mi?

Bu kapsamdaki sigortalılardan gelir durumu değişenler durumunun değiştiği tarihten itibaren yeniden gelir testi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat edebilirler.

 

Gelir Testi Sonucu Doğrulama

 

2021 yılı için GSS Prim tutarı ne kadardır?

2020 Yılı için Geliri brüt asgari üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı brüt asgari ücretin %3’ü tutarındadır. Bu nedenle 2020 yılı için bu kapsamdaki kişilerin ödeyeceği prim tutarı aylık 88,29 TL’dir.

 

2021 Yılı İçin Genel sağlık sigortası primi 88.29 liradan 107.32 liraya çıktı. 2020 yılında GSS Prim Tutarı 88.29 lira olan bu ücret 2021 yılı itibariyle 107.32 TL olacak.

 

Primini kendi cebinden ödeyenler ile primleri devlet tarafından karşılanan genel sağlık sigortalıları için sağlıktan yararlanma şartları aynı mıdır?

 

İki grup arasından bu farklılık göstermektedir.
60/c-1 (eski yeşil kartlılar) sigortalılarının sağlık hizmet sunucularına müracaat etmeleri halinde herhangi bir şart aranmamaktadır. Bu kapsamda sigortalı olunduğu andan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanılabilmektedir.

 

60/g kapsamındaki primini kendi cebinden ödeyen kişiler için ise 2 temel kural bulunmaktadır; bu kişilerin 30 gün prim ödemesinin bulunması ve 60 günden fazla prim borcunun bulunmaması gerekmektedir.

 

Genel Sağlık Sigortası kapsamında getirilen diğer yenilikler nelerdir?

 

Gençlerimiz için mezuniyet tarihinden itibaren belli yaş ve süre sınırı olmak üzere sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkanı getirilmiştir. 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 10.2.2016 tarihinden itibaren Lise mezunu gençlerimize 20, üniversite mezunu gençlerimize 25 yaşına kadar anne ya da babasından iki yıl boyunca bakmakla yükümlü olarak, anne veya babasından yararlanamıyor ise gelir testi yaptırmaksızın 60/c-1 dediğimiz primi devlet tarafından karşılanmak üzere genel sağlık sigortalısı olmaları sağlanmıştır.

 

Daha önceden Kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışanlar ile çalıştığı saat karşılığında ücret alanlardan saat ücretli çalışanlardan 20 gün ve altı sürelerde çalışanlar eksik günlerine ait gss primlerini 30 güne tamamlarken, 26.03.2020 tarihinde yayınlanan ve 7226 sayılı Kanunun 45 inci maddesi ile bu süre 8 gün ve daha az çalışanlar olarak düşürülmüştür. Bununla birlikte, ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların eksik günlerine ait gss primlerini tamamlama zorunluluğu da kaldırılmıştır.

 

Aynı zamanda bu kişiler için şöyle bir kolaylık sağlandı; eğer bu kişiler yani part time çalışanlar ile “7- Puantaj”  eksik gün seçeneği ile bildirilenler eğer sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde iseler bu zorunluluktan muaf tutulmuş oldular.

 

17.04.2020 tarihinde yayınlanan ve 7244 sayılı Kanun ile Nakdi ücret desteği alanlardan sigortalı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayanlar, primleri işsizlik fonundan karşılanmak suretiyle genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

 

Genel Sağlık Sigortası İle ilgili Sorular ve Cevaplar

Soru 1: Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelir tespiti için nereye başvuru yapılır?

 

Gelir tespiti başvurusu, kişilerin ikametgâhının bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılır.

 

Soru 2: Kimler Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelir testi kapsamında değerlendirilir?

 

Genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren Türk Vatandaşları için gelir tespiti yapılır.

 

Soru 3: Genel Sağlık Sigortası (GSS) başvurusu yapmak için süre sınırı var mıdır?

 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 5510 sayılı Kanunun 60/g maddesi kapsamında re’sen tescil edilenlerden gelir tespiti yaptırmak isteyenler ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına süre sınırı olmaksızın GSS gelir tespiti için başvuru yapabilir.

 

Soru 4: Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelir tespiti başvurusu yapan kişiyle beraber hanede kimler GSS gelir tespiti kapsamında değerlendirilir?

 

GSS gelir tespiti için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuru yapan kişinin, aynı hane içinde yaşayan eşi, evli olmayan çocuğu ile anne ve babası GSS gelir tespiti kapsamında değerlendirilir.

 

Soru 5: Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim oranlarına göre kategoriler nasıldır?

 

6824 sayılı Kanun gereğince 1 Nisan 2017 tarihinden önce dört kategoride (G0, G1, G2, G3) uygulanan genel sağlık sigortası prim oranları, 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren iki kategoriye (G0, G1) indirilmiştir.

 

Soru 6: Genel Sağlık Sigortası (GSS) kategorileri neye göre sınıflandırılır?

 

01/04/2017 tarihinden itibaren, aile içindeki kişi başına düşen gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinin altında olduğu tespit edilenler G0 olarak; aile içindeki kişi başına düşen gelirleri brüt asgari ücretin üçte biri ve üstünde olduğu tespit edilenler G1 olarak değerlendirilir.

 

Soru 7: Aynı hanede ikamet etmeyen bakmakla yükümlü olunan anne – baba gelir tespitine dâhil edilir mi?

 

Hayır, sistem tarafından ikametgâh kontrolü sağlanmakta olup Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelir tespiti için başvuru yapan kişinin, aynı hane içerisinde yaşayan anne ve babası GSS gelir tespitine dâhil edilir.

 

Soru 8: Aynı hanede ikamet eden birden fazla aile olması durumunda gelir tespiti nasıl yapılır?

 

Aynı hanede birden fazla aile yaşaması durumunda her bir aile için ayrı gelir tespiti yapılır.

 

Soru 9: Aynı hanede ikamet eden kanuni temsilci ve vasi gelir testine dâhil edilir mi?

 

Kendisine kanunî temsilci atanan kişilerin aynı hanede birlikte yaşadıkları eşi, evli olmayan çocuğu, anne ve babası gelir tespitinde esas alınır. Bu fıkrada belirtilen eş, evli olmayan çocuk, anne ve baba dışında, aynı hanede birlikte yaşasalar dahi kanunî temsilcileri gelir tespitinde değerlendirilmez.

 

Soru 10: Bağ-Kur prim borçlusu olanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına gelir testi yaptırabilir mi?

 

Bağ-Kur prim borçlusu olan sigortalıların onsekiz yaş altı çocukları hariç olmak üzere, bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir testi yapılır.

 

Soru 11: Şahsıma yapılan Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelir testimin hangi durumlarda yenilenmesini talep edebilirim?

 

Doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve benzeri nedenlerle hanedeki aile bireyi sayısının değiştiğinin tespit edilmesi durumunda gelir tespiti yenilenir.

 

GSS tescili yapıldığı tarihten itibaren primi Devlet tarafından ödenenler ile asgarî ücretin üçte biri üzerinden prim ödeyenlerin hane ziyaretleri her yıl yenilenir.

 

Kişinin, ödeyeceği prim miktarında azalma yönünde bir gelir değişikliği olduğunu bildirmesi veya bu değişikliğin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından tespit edilmesi hâlinde gelir tespiti yenilenir.

 

Soru 12: Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelir testinde neler gelir olarak değerlendirilmektedir?

 

Aile bireylerinin taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları (tüm gelir/giderler) ile harcamaları da dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilir.

 

Soru 13: Alınan sürekli yardımlar Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelir tespiti kapsamında değerlendirilir mi?

 

Sürekli olarak alınan düzenli nakdî sosyal yardımlar (evde bakım, ŞNT, burs vb.) ile alınan 2022 yardımlarının aylık ortalaması gelir tespitinde değerlendirmeye alınır.

 

Soru 14: Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlanması ne zaman başlamaktadır?

 

GSS tescilinin yapıldığı tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından prim tahakkuk ettirilir ve ödeme yükümlülüğü başlar.

 

Soru 15: Genel Sağlık Sigortası (GSS) tescil kararımı nasıl öğrenebilirim?

 

GSS kapsamında tescil ve tebliğ işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde olup, en yakın SGK İl Müdürlüklerinden öğrenilebilir.

 

Soru 16: Şahsıma yapılan Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelir tespiti kararına kaç gün içinde itiraz edebilirim?

 

Vakıfların gelir tespit işlemleri sonucunda Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) tarafından kişilere tebliğ edilen gelir tespiti kararlarına karşı, genel sağlık sigortalısınca kararın tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde gelir tespitini yapan SYD Vakfına yazılı olarak itiraz edilebilir.

 

Soru 17: İtirazların olumlu sonuçlanması halinde nasıl bir süreç işlemektedir?

 

İtiraza ilişkin, itirazın SYD Vakıf kayıtlarına intikal tarihinden itibaren heyet tarafından karara bağlanarak alınan karar Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirilir ve SGK tarafından tescil işlemleri gerçekleştirilir.

 

Soru 18: Gelir tespiti için yanlış ve yanıltıcı beyanatta bulunan ve gelirini gizleyenler hakkında herhangi bir yaptırım bulunmakta mıdır?

 

Bildirim yükümlülüğüne uyulmadığı ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ve SYD Vakfına ibraz edilen belgelerin ve beyan edilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığının tespiti hâlinde, ilgili kamu idareleri tarafından ödenmiş olan genel sağlık sigortası primleri SGK tarafından ilgili kamu idarelerine iade edilir. Yenilenen gelir tespiti sonucunda kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası primleri, kişilerden geçmişe yönelik olarak yasal faizi ile birlikte tahsil edilerek yeni durumlarına göre genel sağlık sigortası tescili yapılır.

 

Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında SGK tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda, haklarında ayrıca idarî ve cezaî soruşturma yoluna gidilir.

 

Genel sağlık sigortası primi ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında 5510 sayılı Kanunda belirtilen yaptırımlar uygulanır.

 

Soru 19: 18 yaş altı çocukların Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında mıdır?

 

18 yaş altı çocuklar anne ve babanın tesciline bakılmaksızın GSS kapsamındadır ve primleri devlet tarafından ödenmektedir.

Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 Saat:12:28

Kaynaklar:

https://www.ailevecalisma.gov.tr/

http://www.sgk.gov.tr/

Etiketler

İlginizi Çekebilecek Diğer Kişiler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.