Biyografi ve Ansiklopedi Sitesine Hoş geldiniz, 24 Eylül 2022
Beğen 8

İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı
Değerli ziyaretçimiz "Nedir.Kim" sitemize Hoş geldiniz. Bu sayfadaki yazımızın tahmini okuma süresi 4 dakikadır. İyi Okumalar Diliyoruz...

Türkiye Cumhuriyetindeki tüm bakanlıklar Bakanlar Kuruluna bağlıdır. Bakanlıklara Cumhurbaşkanlığı başkanlık eder. Türkiye’deki bakanlıklar, Türk devletinin yürütme erkinin bir parçasıdır. Her bakanlık, Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir bakan tarafından yönetilir. Şu anda 17 bakanlık bulunmaktadır. Türkiye’deki İçişleri Bakanlığının görevleri ve yetkileri nelerdir?. Bu yazımızda sizler için derlediğimiz bilgileri sunacağız.

 

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı‘na bağlı olarak çalışan, içişlerinden sorumlu olan bakanlıktır.

 

T.C. İçişleri Bakanlığı Tarihçesi, Türk Kamu Yönetimi içinde köklü bir yeri bulunan İçişleri Bakanlığı, Gerek Osmanlı Devleti ve gerekse Cumhuriyet döneminde değişen şartlara göre kendisini yenileyerek, Türk Devlet ve toplum hayatında önemli vazifeleri üstlenmiş ve bunları günümüze kadar yüz akıyla yerine getirmiş bakanlıklardan birisidir.

 

Yurdun iç güvenliğini ve asayişini sağlamak, kamu düzenini korumak, illerin genel idaresini düzenlemek, mahalli idareler üzerinde merkezi idare adına vesayet makamı olarak nezarette bulunmak ve bu idarelerin gelişmelerine yardımcı olmak, halkın nüfus ve vatandaşlık işlemlerini yerine getirmek, muhtemel savaş ve tabii afetler konularında sivil savunma hizmetlerini yürütmekle görevli Bakanlık, üstlenmiş olduğu bu çok önemli görevleri merkez ve taşra teşkilatları marifetiyle yerine getirmektedir.

 

İçişleri Bakanlığının temeli Sadrazam Kethüdalığının kuruluşu ile atılmıştır. Tanzimat öncesi Devlet Teşkilatında yer alan Sadrazam Kethüdalığı, zamanla önem kazanmış ve çeşitli değişikliklerden sonra bu günkü İçişleri Bakanlığının vücut bulmasına esas teşkil etmiştir. Bu değişiklikler kısaca şöyle özetlenebilir:

 

İçişleri Bakanlığı kurumsal logosu

İçişleri Bakanlığı Kurumsal Logosu

 

1835 yılında Sadrazam Kethüdalığının ismi Mülkiye Nezareti olarak değiştirilmiş, Kethüda unvanı da Mülkiye Nazırına çevrilmiştir. 1837 yılında Mülkiye Nezaretinin ismi Dahiliye Nezareti, Mülkiye Nazırının unvanı da Dahiliye Nazırı olarak değiştirilmiştir. 1859 yılında Dahiliye Nezareti yeni esaslara göre teşkilatlandırılmıştır. 23 Aralık 1913 tarihinde yürürlüğe konulan kanun niteliğindeki nizamname ile yeniden teşkilatlanan Dahiliye Nezareti bu haliyle Cumhuriyet dönemine intikal etmiştir. 1913 Cumhuriyet döneminde ihtiyaç hasıl oldukça Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı yapısında değişiklikler yapılarak günün ihtiyaç ve gereklerine uyum sağlanmış ve Bakanlık nihayet bugünkü düzeyine gelmiştir. Bakanlık bugünkü teşkilat yapısına 1983 yılı sonunda yapılan düzenleme ile kavuşmuş ve 14 Şubat 1985 tarihinde çıkarılan 3152 sayılı Kanun ile bu yeni yapıya süreklilik kazandırılmıştır.

 

İçişleri Bakanlığı Görevleri

 

İçişleri Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasa’da yazılı hak ve hürriyetleri korumak.
 2. Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak.
 3. Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek.
 4. Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak.
 5. Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek.
 6. Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve Cumhurbaşkanına tekliflerde bulunmak.
 7. Ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini düzenlemek.
 8. Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek.
 9. Pasaport hizmetlerini yürütmek.
 10. Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

 

İçişleri Bakanlığı Bağlı Birimler

 

Merkez Teşkilatı

 • İller İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
 • Personel Genel Müdürlüğü
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı
 • Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 • Eğitim Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü

 

İçişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı

 • İl Genel İdaresi
  • Vali
  • İdare Şube Başkanları
  • İl İdare Kurulu
 • İlçe İdaresi
  • Kaymakam
  • İlçe İdare Şube Başkanları
  • İlçe İdare Kurulu

 

İçişleri Bakanlığı Sürekli Kurullar / Bağlı Kuruluşlar

 

 • Jandarma Genel Komutanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı, görev alanı il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan yerler ile polis teşkilatı bulunmayan yerler olarak belirlenmiş olan kolluk kuvveti. Savaş ve olağanüstü hâller dışında İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Türkiye yüzölçümünün %92’si jandarma bölgesidir.

 

Jandarma birlikleri; seferberlik ve savaş hâllerinde, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek bölümleriyle Kuvvet Komutanlıkları emrine girer, kalan bölümüyle normal görevlerine devam eder.

 • Sahil Güvenlik Komutanlığı

 

Sahil Güvenlik Komutanlığı görevi, deniz yetki alanlarında ulusal ve uluslararası hukuku etkin kılmak, can ve mal güvenliğini sağlamaktır. 1 Ocak 1985’te İçişleri Bakanlığına bağlanan komutanlık; bu tarihten önce Jandarma Genel Komutanlığına bağlıydı. 5.070 aktif personele sahip teşkilat TSK’da tümen seviyesinde temsil edilmektedir. Seferberlik ve savaş hallerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek bölümleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girer, kalan bölümü normal görevlerine devam eder.

 

 • Bakanlık Encümeni
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Polis Akademisi
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
 • Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

 

 

Süleyman SOYLU

İÇİŞLERİ BAKANI

 

Muhterem İNCE

Vali

BAKAN YARDIMCISI

Emniyet

Genel Müdürlüğü

Personel

Genel Müdürlüğü

İller İdaresi

Genel Müdürlüğü

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Eğitim Dairesi

Başkanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

 

Mehmet ERSOY

Vali

BAKAN YARDIMCISI

Jandarma

Genel Komutanlığı

Sahil Güvenlik

Komutanlığı

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

KİHBİ Dairesi

Başkanlığı

Araştırma ve Etütler Merkezi (AREM)

TBMM İle İlişkiler

 

İsmail ÇATAKLI

Vali

BAKAN YARDIMCISI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Göç İdaresi

Genel Müdürlüğü

İç Denetim Birimi

Başkanlığı

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)

İstihbarat, Değerlendirme, Analiz ve Koordinasyon Merkezi (İDAKOM)

 

Prof. Dr. Tayyip Sabri ERDİL

BAKAN YARDIMCISI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme

Başkanlığı

İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

Polis

Akademisi

 

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında, İçişleri Bakanlığı kurumsal logosu Cumhurbaşkanlığı ve diğer Bakanlıklarla bütünlük arz etmesi amacıyla yeniden tasarlanmıştır.

 

İçisleri Bakanlığı logosu 16 yıldız tarafından çevrelenmiş, Türkiye haritası ve içerisinde yerleştirilmiş, Türk Bayrağı, haritanın hemen üzerinde yer alan Mustafa Kemal ATATÜRK’ün silüetinden oluşmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti‘ni ve Atatürk silüetini dairesel olarak çevreleyen 16 yıldız ise tarihteki 16 Büyük Türk İmparatorluğu’nu temsil etmektedir. Logoda tek renk, bayrak kırmızısı uygulanmıştır.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLETİŞİM
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı
Bakanlıklar Ankara
Telefon: (0312) 422 40 00 – Santral
Kaynaklar:

Etiketler

İlginizi Çekebilecek Diğer Kişiler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.