Biyografi ve Ansiklopedi Sitesine Hoş geldiniz, 29 Kasım 2020
Beğen 5

İHH

İHH
Değerli ziyaretçimiz "Nedir.Kim" sitemize Hoş geldiniz. Bu sayfadaki yazımızın tahmini okuma süresi 12 dakikadır. İyi Okumalar Diliyoruz...

İnsani Yardım Vakfı, İHH, İnsani Yardım Vakfı Bilgi, İnsani Yardım Vakfı iletişim, insani yardım vakfı nedir, İnsani Yardım Vakfı amacı, İnsani Yardım Vakfı bursu, İhha İnsani Yardım vakfı, İHH, İHH kimdir, İHH hakkında bilgi, İHH bilgi, İHH açılımı, İHH nedir, İHH ekşi, İHH yetim, İHH iletişim, İnsani Yardım Dernekleri ve Gönüllü Kurumlar, İHH İnsani Yardım Vakfı Yeni Tanıtım Filmi, İHH İnsani Yardım Vakfı, İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, İnsani Yardım Vakfı Haberleri ve Gelişmeleri, İHH tarihçe, İnsani Yardım Vakfı hakkında bilgi, İnsani Yardım Vakfı iletişim, insani yardım vakfı nedir, İnsani Yardım Vakfı amacı, İnsani Yardım Vakfı bursu, İHH İnsani Yardım vakfı hakkında bilgileri paylaşıyoruz.

 

İHH İnsani Yardım Vakfı, 1992 yılında ortaya çıkan Bosna Savaşı’na kayıtsız kalamayan gönüllülerin başlatmış olduğu insani yardım çalışmalarının, 1995 yılında vakıf olarak yapılanması ile İstanbul’da hayat bulmuştur.

 

İHH İnsani Yardım Vakfı, savaş, işgal ve doğal afetler sonucu mağdur olmuş kişilere, yerlerinden edilmiş ve mülteci konumuna düşmüş ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta; ayni ve nakdi yardımların yanı sıra kalıcı projeler ile de ihtiyaç sahiplerini desteklemektedir.

 

ihh izmir rasim çalar

 

İHH İnsani Yardım Vakfı, acil yardım, sosyal yardım, eğitim ve sağlık yardımlarının yanı sıra insan hakları ihlallerine bağlı olarak ortaya çıkan mağduriyetleri giderme konularında da faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda yardım ve kalkınma projeleri ile desteklenen mağdur coğrafyaların gündeme taşınması, toplumumuzdaki kanaat liderlerinin yaşanan mağduriyetlerden haberdar edilmesi ve bu konuda duyarlılık oluşturularak çözüme yönelik somut adımlar atılması da İHH’nın öncelikleri arasında yer almaktadır.

 

İHH İnsani Yardım Vakfı, düzenli olarak gerçekleştirdiği Ramazan ve Kurban yardımlarının yanı sıra, savaş, işgal ve doğal afetler nedeniyle mağdur olan coğrafyalarda kalıcı projeler hayata geçirmektedir. Kalıcı konut ve eğitim merkezleri inşası, su kuyuları açılması bu projelerden bazılarıdır. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın dönemsel olarak gündeme taşıdığı kampanyalar vesilesi ile de, mağdur coğrafyaların sorunları kamuoyuna duyurulmakta, Türkiye halkının desteği ile mağdur coğrafyalarda önemli projelere imza atılmaktadır.

 

İHH İnsani Yardım Vakfı, Asya’dan Afrika’ya, Balkanlar’dan Uzakdoğu’ya dünyanın farklı bölgelerinde takip ettiği çalışmaların yanı sıra Türkiye coğrafyasında da önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir. Sivil kuruluşların toplumun ıslahı ve inşasında üstleneceği etkin rol için iyi bir örneklik teşkil eden İHH İnsani Yardım Vakfı, doğal afetler sonucu ortaya çıkan mağduriyetleri giderme konusunda çalışmakta; eğitim yardımları, Ramazan ve Kurban yardımları gibi projelerle Türkiye’deki yardım faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Faaliyette bulunduğu coğrafyalarda kalıcı projeler hayata geçirmeyi önceleyen, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından “kaynaklarını en iyi kullanan vakıf” olarak tanımlanan ve TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülen İHH İnsani Yardım Vakfı, günümüz itibariyle ülkemizde ve dünyada 135 ülke ve bölgede acil yardım, sağlık, eğitim vb. sosyal yardım alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

 

İHH’nın ilkleri

-İHH 5 kıtada 135 ülke ve bölgeye ulaşan Türkiye merkezli ilk sivil toplum kuruluşudur.

-İHH Türkiye’de uluslararası kurban organizasyonu düzenleyen ilk sivil toplum kuruluşudur.

-İHH, Mısır-Gazze sınırında inşa edilen duvar, Mart 2008’de yıkıldığında Gazze’ye ilk giren yardım kuruluşlarından biri olmuştur.

 

-İHH, Bosna savaşı sırasında, Saraybosna ablukasını kırarak Bosna’ya yardım ulaştıran ve Bosnalıların mazlumiyetini ve mağduriyetini dünya kamuoyuna duyuran ilk sivil toplum kuruluşudur.

 

-İHH, Türkye’den Kosova’ya yardım götüren ilk insani yardım kuruluşudur.

 

-İHH, dünyadan Çeçen halkına yardım ulaştıran ilk yardım kuruluşudur.

 

-İHH, Türkiye’de Afrika için ulusal kampanya düzenleyen ilk sivil toplum kuruluşudur. (2006 Afrika Acil Yardım Kampanyası)

 

-İHH, Kosova Devleti tarafından Kosova’ya en fazla yardım ulaştıran üç kurumdan birisi geçilmiştir.

 

-İHH’nın gerçekleştirdiği Afrika Katarakt Projesi ile ilk defa Türkiyeli bir STK, Afrika’da en büyük sağlık operasyonunu başlatmıştır.

 

İHH İnsani Yardım Vakfı; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 1992 yılından bu yana çalışmaktadır.

 

Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 1995 yılında kurumsallaşan bu çalışmalar kısa sürede 5 kıtada 135 ülke ve bölgeye yayılmış ve Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü olmuştur.

 

İHH İnsani Yardım Vakfı misyonunu gerçekleştirirken tüm dünyada öncelik sırasına göre;

 • Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde
 • Afet bölgelerinde
 • Yoksulluk olan ülke ve bölgelerde, faaliyet yürütmektedir.

 

 

Misyonu

 • Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duyduklarıinsani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak.
 • İnsanı yardıma muhtaç hâle getiren ve mazlum eden her türlü politika ve faaliyetleri önlemek üzere tüm insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak.
 • İyiliği her zaman her yerde yaşatmak.

 

Vizyonu

 • Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzluklar giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak.
 • Tüm dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirip ortak bilinç oluşturmak.
 • Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek.
 • Kriz anında en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmak.
 • Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek.
 • Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak.

 

 

Çalışma İlkeleri

 • Öncü olmak.
 • Toplumlar arasında köprü olmak.
 • Hakem olmak.
 • Mazlumun sesi olmak.
 • Sömürünün olmadığı adil bir dünyanın yeniden inşasına katkıda bulunmak.
 • Emaneti en uygun şekilde kullanmak.
 • Şeffaf olmak.
 • Markayı ya da ismi değil hizmeti öne çıkarmak.
 • Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan yardım etmek.

 

 

Üyelikler

 • Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Danışman statüsünde üyelik
 • İslam İşbirliği Teşkilatı Danışmanlık Statüsü
 • Uluslararası İnsani Forum üyeliği
 • Irak’a Yardım Yapan Uluslararası Yardım Kuruluşları Meclisi üyeliği
 • İslam Dünyası STK’lar Birliği (İDSB) üyeliği
 • Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) üyeliği

 

 

Ödüllerİ

İHH’nın 1995 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar yetkili merciler ve otoriteler tarafından da takdirle karşılanmaktadır. İHH’nın çalışmalarının başarısı aldığı çok sayıda ödülle pekiştirilmiştir.

 

Son yıllarda alınan birkaç ödül:

 • Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Kaynaklarını amaçları doğrultusunda en iyi kullanan vakıf” ödülü (2005)
 • Aşiyana Yetimhanesi (PAKİSTAN) – Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Gerçekleştirilmiş en iyi proje” ödülü (2006)
 • Kadın Eğitim Enstitüsü (SOMALİ) – Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Gerçekleştirilmiş en iyi proje” ödülü (2006)
 • Mobil Hastane (IRAK) – Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Gerçekleştirilmiş en iyi proje” ödülü (2006)
 • TBMM Üstün Hizmet Ödülü (2007)
 • Uluslararası Karma Kültür Gençlik Konseyi (COJEP) İnsan Hakları Ödülü (2010)

İnsani Yardım Dernekleri ve Gönüllü Kurumlar

 

 

Acil Yardım Çalışmaları

İHH, savaş ve doğal afet gibi kriz durumlarına en hızlı şekilde müdahale ederek mağdurların acil ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

 • Arama kurtarma çalışmaları ve teknik malzeme yardımları
 • Acil barınma ve ihtiyaç ünitelerinin kurulması:

Prefabrik konutlar

Çadır kentler

Geçici köyler

Seyyar mutfak ve aşevleri

Seyyar banyo ve tuvaletler

 • Acil sağlık yardımları:

Gezici sağlık hizmetleri

Geçici sağlık tesisleri

İlaç ve tıbbi malzeme yardımları

Ameliyat ve diğer tedavi hizmetleri

 • Gıda, giyecek ve diğer ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı
 • Kadın, çocuk, yaşlı ve kimsesizler için güvenli ortamlar sağlanması

 

 

Sosyal Yardımlar

 • Gıda Yardımları (acil gıda programları, kurban programı, ramazan kumanya ve iftar dağıtımı çalışmaları, gezici ve geçici aşevleri, sürekli ihtiyaç bölgelerinde gıda dağıtımı vb.)
 • Yetim Yardım Programları (yetimhane kompleksi inşa ve işletmeleri, savaş, deprem ve sair sebeplerle yetim kalan çocukların gıda, giyim, eğitim, sağlık, barınma vb. ihtiyaçlarının karşılanması vb.)
 • Barınma ve Giysi Yardımları (prefabrik köy, çadır kentler, yıkılan evlerin yeniden inşası, zarar görmüş evlerin tadilatı, ihtiyaç sahiplerine sürekli giysi dağıtımı vb.)
 • İş – Meslek Edindirme Projeleri (ailelere balıkçı tekneleri, çiftçilik, marangozluk, terzilik, boyama, nakış vb. meslek edindirme kursları, ailelere motor taksiler, kadın gelişim enstitüleri vb.)
 • Su Kuyuları ve Kanallarının İnşası

 

 

Eğitim Yardımları

 • Eğitim Tesis ve Altyapı Yardımları (kreş, ilköğretim kurumu, lise, üniversite, enstitü, gençlik merkezi ve benzer farklı tür ve düzeylerde eğitim kurumu inşa ve / veya tadilatı; fen laboratuarı, bilgisayar laboratuarı, kütüphane, spor salonu ve benzeri eğitim birimi inşa ve / veya tadilatı vb.)
 • Eğitim Araç Gereçleri Yardımları (öğrencilere yönelik çantalar, eğitim setleri, okul kıyafeti, yardımcı ders araç gereci ve benzeri farklı mahiyetlerdeki eğitim materyalleri ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim kurumlarında asli ve yardımcı ders araç gereçleri ihtiyaçlarının karşılanması vb.)
 • Yeterlilik Kazandırma Yardımları (meslek kazandırma, mesleki yeterliliğe derinlik kazandırma ve benzeri mahiyetlerde eğitim hizmetleri verilmesi vb.)

 

Kültürel Yardımlar

 • Radyo ve TV yayıncılığının desteklenmesi
 • İbadethane ve mescit inşası

 

Sağlık Yardımları

 • Sağlık Tesis ve Altyapı Yardımları (mobil poliklinik ve sağlık otobüsü, yerleşik hastane ve poliklinikler, geçici sağlık çadırları, ilaç ve tıbbi malzeme desteği, sahra çadırları, ambulans destekleri vb.)
 • Sağlık Hizmeti Yardımları (katarakt ameliyatları, gönüllü sağlık personelinin bölgelerde istihdamı, bağımlılık yapan madde kullanan gençlerin rehabilitasyonu, AIDS hastalarının rehabilitasyonu, sağlık taramaları, koruyucu hekimlik çalışmaları)

 

Bilinçlendirme

 

İHH dünyanın farklı bölgelerindeki insani sorunların gündeme getirilmesi, kamuoyunun doğru biçimde bilgilendirilmesi, sosyal sorumluluk hedefi ile harekete geçilmesi, insan hakkı ihlallerinde önleyici rol oynanması gibi amaçlarla bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedir.

 

Bu çerçevede panel, sempozyum ve uluslararası konferanslar düzenlemek, yaşanan sorunlara ilişkin raporlar hazırlamak, süreli yayınlar ve internet aracılığı ile kamuoyunu bilgilendirmek, kitaplar yayınlamak, miting ve basın açıklamaları yapmak, radyo ve televizyon programları hazırlamak, yarışmalar ve geceler düzenlemek gibi faaliyetler gerçekleştirmektedir.

 

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Türkiye’de işbirliği yaptığı İnsani Yardım Dernekleri ve Gönüllü Kurumlar:

 

ADANA

Adana İnsani Yardım Derneği (ADYAR)

Veysel TEPELİ

0322 351 42 42

Karasoku Mh. Kızılay Cad. Kızılay Merkez İşhanı No:23 Kat:4 Seyhan / Adana

www.adyar.org.tr / adyarder@hotmail.com

 

AFYON

Afyon İnsani Yardım Derneği

Arif Ören

0 (542) 561 15 09

Karaman Mah. Mercan Sk. Belediye Yanı Afyon İhh Bilgi Evi – Merkez
afyonihh03@gmail.com

 

AMASYA

Amasya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği

Serdal Benli

0 (533) 725 71 74

Yüzevler Mah. Kolaylı Hüseyin Sk. Eda Apt. No: 10 / 1 Amasya – Merkez

ihhamasya@gmail.com

 

ANTALYA

Antalya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği

Mehmet YILDIRIM

0533 380 09 58

0544 647 69 66

0545 321 94 95

Barış Mah. 2921 Sok. No: 6 Kepez-Antalya

www.antalyaihh.org.tr /

 

ADIYAMAN

Adıyaman İnsani Yardım Derneği

Said Çil

Tel: 0546 242 06 02 / 0416 216 66 45 / adiyamanihh@gmail.com

Sıratut Mah. 416. Sk. No:6 Merkez / Adıyaman

 

AKSARAY

Aksaray İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği

Şenol Korkmaz

0542 657 28 62 / ihhaksaray@gmail.com

Coğlaki Mah. Kurtuluş Caddesi No: 19 Neriman Kulak Apt. Giriş Kat 68100 – Merkez

 

AYDIN

Aydın İnsan Hak ve Hürriyetleri Yardımlaşma Derneği

Cemaleddin Esgin

0533 620 34 06

Hasan Efendi Mah. 1919 Cad. No: 12 Daire: 2 Efeler / AYDIN – Merkez

aydiniyd@gmail.com

 

AĞRI

İYDER – Ağrı İnsani Yardım Derneği

Kerem ANIĞI

0 506 946 47 83 / agri_iyder@hotmail.com

Nezzat Güngör Cad. Otel Aydemir Yanı Kat: 2 No: 3 – Merkez

 

ANKARA

İHH Ankara İnsan Hakları ve Hizmet Derneği

Mustafa Sinan

0312 231 45 45

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 55/3 Maltepe-Ankara

www.ihhankara.org.tr

 

BURSA

Bursa İHH İnsani Yardım Derneği

Murat Mustafa İrgül

0224 225 06 11

0555 973 93 97

Kayhan Mah. Kirişçi Kız Çıkmazı. No 12 Osmangazi – Bursa

www.bursaihh.org.tr / bilgi@bursaihh.org.tr

 

BARTIN

Bartın İnsani Yardım Derneği

Mücahit Kekeç

0532 280 17 20

0 378 228 80 90

Orta Mah. Piryancılar Cad. No:9/3 – Merkez

 

BAYBURT

Bayburt İnsani Yardım Derneği

İlhami Polat

0 533 268 96 03

Esentepe Camii Merkez – Bayburt

 

BİNGÖL

Bingöl İnsani Yardım Derneği

Muhittin Gili

0 426 214 40 30 / bingolihh@hotmail.com

İnönü Mah. İnönü Cad. Şişli Sk. Derya Apt. No: 10 Kat: 3 Daire: 6 – Merkez

 

BİLECİK

Bilecik İnsani Yardım Derneği

Şemsettin Yıldırım

0 505 622 65 40 / ihhbilecik@gmail.com

İstiklal Mahallesi, Kasaplar Sokak, No:5/A Merkez Bilecik – Merkez

 

BURSA-İNEGÖL

İNİYAD – İnegöl İnsani Yardım Derneği

Halil İbrahim ZENGİN

0224 715 99 44

0505 240 79 31

Osmaniye Mah. Merkez Sk. No:3 İnegöl-Bursa

 

BOLU

BOLU İHH – Bolu İnsan Hakları Hizmet Derneği

Fethi SARIMSAKÇI

0374 215 84 44

0532 202 53 39

TABAKLAR MAH. TEKEL SK. NO:4 SEMİH İŞHANI KAT:2 DAİRE:13 BOLU/MERKEZ

www.boluihh.org.tr / ihhbolu@gmail.com

 

BALIKESİR

BİYAR – Balıkesir İnsani Yardım Derneği

Mustafa Memiş

0 505 627 69 85

0 266 245 84 84

Eski Kuyumcular mah. Keçeciler sok. No: 4/C Kat: 3 – Karesi

biyarder@gmail.com

 

BATMAN

Batman İnsani Yardım Derneği

Hüseyin Şansi

0505 484 54 73 / ihhbatman@hotmail.com

Ziyagökalp mahallesi 1704. sokak no:24 teymur apt. B blok asma kat daire :1 – Merkez

 

ÇANAKKALE

Çanakkale İnsani Yardım Derneği

Murat Büyük

0 505 694 11 33 / canakkaleihh@gmail.com

Esenler Mah. Barış Cad. No:85 / A Daire:10 – Merkez

 

ÇORUM

Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği

Selim Özkabakçı

Üçtutlar mah. Eşrefhoca cad. murat evler 6 sk. No:12 merkez çorum (Carrefour Avm arkası)

0538 877 76 55

0364 224 26 20

ihhcorum@gmail.com

 

DİYARBAKIR

Diyarbakır İnsani Yardım Derneği

 

Veysi Çiçekli

0507 287 7890

0505 813 7880

 

Dr. Sıtkı Göral Cad. Asur Karakoç Apt. No: 19 Kat: 1/1 – Kayapınar

diyarbekirihh@gmail.com

 

 

DENİZLİ

Denizli İnsani Yardım Derneği

Mehmet Ali Önel

0532 473 74 06

0258 264 00 20

Sırakapılar mah. 1586 sok. No: 35/1 Öner Hukuk Bürasu – Denizli

denizli_ihh@hotmail.com

 

DÜZCE

Düzce İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği

Osman Altundal

0533 749 58 60

0 380 524 62 59

Cedidiye Mah. Eski Bolu Cad. Kazım Demir İş Hanı Kat 3. No:18/307 Merkez-Düzce

duzceihh@gmail.com

 

ELAZIĞ

Elazığ İnsani Yardım Derneği

Metin Kılıç

0 531 320 22 99

0 424 233 31 11

Saray Atik Mah. Cemil Meriç Cad. No: 26/1 – Merkez

www.elazigihh.org / metin_kilic23@hotmail.com

 

ERZİNCAN

Erzincan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği

Alaattin Önel

0446 224 66 88

0505 434 01 02

Erdav Öğrenci Yurdu Altı Atatürk Mah. Zübeyde Hanım Cad. Zemin Kat No: 11 – Merkez

erzincanihh@gmail.com

 

ERZURUM

Erzurum İnsani Yardım Derneği

Bülent Güven

0532 742 01 49

0 442 233 34 00

Murat Paşa Mah. Haşılefendi Cad. Muratpaşa İş Merkezi Kat: 2 No: 7 – Yakutiye

erzurumihh@gmail.com

 

ESKİŞEHİR

Eskişehir İnsani Yardım Derneği

Musa Karadaş

0 505 250 97 60

0 222 222 14 42

İstiklal mah. Reşadiye sok. Akçardak İş Merkezi No:6 Kat:1 Eskişehir

 

GAZİANTEP

Gaziantep İnsani Yardım Derneği

Mehmet Emin Arslan

0 538 431 43 65

0 535 732 79 80

gaziantepihh27@gmail.com
Mücahitler Mah. Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Vakıf Basmacı İş Merkezi Kat.1 D.104 Şehitkamil-Gaziantep

 

GİRESUN

Giresun İnsani Yardım Derneği

Yusuf Tarık YILMAZ

0 506 262 37 06

Giresun Eğitim Bir-Sen Merkezi – Merkez / GİRESUN

 

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardımlaşma Derneği

Ruşen Kalaycı

0530 882 39 68

Hasan Bey Mah. Hasan Bey Cad. No: 16/D Merkez – Gümüşhane

 

OSMANİYE

Osmaniye İnsani Yardım Derneği

Nadir Sarıcan

0 533 968 39 72

İstiklal mah. Palalı süleyman cad. no:101 Merkez – Osmaniye

 

ORDU

Ordu İnsani Yardım Derneği

Ali İyi

0532 656 39 04

Şarkiye Mah. Osmanpaşa Cad. Altınordu – Merkez

 

HATAY

İskenderun İnsani Yardım Derneği

Beyazıt YILMAZ

0326 613 48 58

0544 601 77 33

Çay Mah. 47 Sk. No: 3/1A – İskenderun

 

IĞDIR

Iğdır İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği

Hikmet Ulaş

0533 819 70 76

Haydar Aliyev Fen Lisesi. Topçular Mah. 131. Sk No:12 – Merkez

igdirihh@gmail.com

 

ISPARTA

Isparta İnsani Yardım Derneği

Yasin Akkaya

0246 202 22 04

0544 201 69 25

Kutlubey Mah. Buğday Cad. 1002 Sk. No: 14/5 – Merkez

ispartaihh@gmail.com

 

 

İZMİR

İZYAD – İzmir İnsani Yardım Derneği

Rasim ÇALAR

0555 299 60 10

0 232 489 99 23

Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 60 Kat: 4 – Konak

www.izyad.org.tr / izmirihh@gmail.com

 

 

İZMİT – KOCAELİ

KİYAD – Kocaeli İnsani Yardım Derneği

İsmail Yeşildal

0542 788 21 90

0262 325 22 02

ÖmerAğa Mah. Cumhuriyet Cad. Gülistan Apt. No: 126 K: 4 D: 7 – İzmit

www.kiyad.org.tr / kocaeliihh@gmail.com

 

 

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği

Süleyman ERAYMAN

0344 225 25 91

0534 434 50 30

İsmet Paşa Mah. Gazeteci Ali Çelik Sk. Maarifhan İşhanı Kat:5 No:24 – Dulkadiroğlu

 

KARS

Kars İnsani Yardım Derneği

Selami Aydın

0530 469 65 88

Merkez Mah. Yeni Pazar Cad. No: 104/3 Kars – Merkez

 

KASTAMONU

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği

Kadir Horuz

0533 395 71 65

0366 222 23 93

kastamonuihh@gmail.com

Topçuoğlu Mah. Cumhuriyet Cad. Tonbullar İş Merkezi No:12/7 – Merkez

 

KAYSERİ

Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği

Ali TOKLUMAN

0352 223 33 22

0541 328 00 38

Hunat mah. Kalpaklıoğlu cd. Kat:1 no:11 (Hunat Camii yanı) Melikgazi / Kayseri

www.kayseriihh.org.tr / info@kayseriihh.org.tr

 

 

KARAMAN

Karaman İnsani Yardım Derneği

Raşit Bayrak

0505 770 27 64

Fenari Mahallesi 297. sokak No:4/2 Karaman – Merkez

 

KONYA

Konya İHH – İnsani Yardım Derneği

Hasan Hüseyin Uysal

0332 353 00 26

0532 671 37 05

Şems-i Tebrizi mh. Şerafettin cd. No:40 KONYA – Karatay

bilgi@konyaihh.org.tr

 

KİLİS

Kilis İnsani Yardım Derneği

Hüseyin Levent Külekçioğlu

0542 637 66 53

Aşıt Mah. Abidinağa Cad. No:55 Kilis – Merkez

 

KÜTAHYA

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği

Mustafa Yenipazar

0274 212 12 12

0505 345 60 15

ihhkutahya@gmail.com

İhhkutahya.org

Saray Mah. Fuat Paşa Cad. No: 1 – Merkez

 

BİTLİS-TATVAN

Tatvan İnsani Haklar Eğitim ve Yardım Derneği

Muzaffer TAŞCAN

0 434 827 20 10 / bitlisihh@gmail.com

Toğ Mahallesi 3. Sokak Emin İş Merkezi Kat:1 No:1 – Tatvan

 

UŞAK

Ebrar İnsani Yardım Eğitim ve Kültür Derneği

Hasan Fatih GÖÇ

0276 224 11 64

0544 674 37 52

İslice Mah. Polis Sk. No: 24 – Merkez

 

MALATYA

Malatya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği

Ömer DERİN

0532 707 24 50

0422 325 09 99

malatya_ihh@hotmail.com

Üçbağlar Mah. Sivas Cad. Berat Apt. No: 40/A – Battalgazi

 

MARDİN

Mardin İnsani Yardım Derneği

Süleyman Demir

0 505 773 10 60

0 482 212 48 47

Mardem İş Merkezi Kat:2 No:6 Yenişehir – Artuklu

mardinihh@hotmail.com
MANİSA

Manisa İnsani Yardım Derneği

Necmettin Okumuş

0505 456 73 64 / manisaihh@gmail.com

Merkez Efendi Mahallesi 3916 Sokak No: 52/A Yunusemre/MANİSA – Şehzadeler

 

MERSİN

Mersin İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği

Mesut Kayacı

0324 237 80 00

0532 262 19 67

Mesudiye Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No: 36 – Akdeniz

bilgi@mersinihh.org.tr

 

MUĞLA

Muğla İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği

Sebahattin Akkır

0505 767 88 75

Emirbeyazıt Mah. Sucular Sk. No:6 – Menteşe

mugla-ihh@hotmail.com

 

MUŞ

Muş İnsani Yardım Derneği

Hasan Konuşuk

0546 656 48 79

Yeşilyurt mah. 31. sk. Çınar koop kat:2 No: 10 Merkez / Muş – Merkez

ihhmus@hotmail.com

 

NEVŞEHİR

Nevşehir İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği

Baki Öncel

0535 932 71 25

Fatih Sultan Mehmet Mah. Erkur Blokları Hacı Bekir Kurt Camii Lojmanı 50. Yıl Parkı Yanı

 

NİĞDE

Niğde İnsani Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım DerneğiBaki Öncel

Ömer Keskin

0506 323 57 70

Selçuk mah.özdoğan sokak.ikizler2 apartmanı no:6 niğde – Merkez

 

OSMANİYE

Osmaniye İnsani Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım DerneğiBaki Öncel

Nadir Sarıcan

0533 968 39 72

0328 400 00 99

İstiklal Mah. Palalı Süleyman Cad. No:101 /Osmaniye – Merkez

osmaniye.ihh@hotmail.com

 

TRABZON

Trabzon İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği

Zühtü Kalma

0 462 321 32 61

0 506 661 18 92

Çarşı Mah. Kahramanmaraş Cad. Müftü Cami Sk. No:1 Kat: 3 – Ortahisar

www.ihhtrabzon.org / trabzonihh@gmail.com

 

TEKİRDAĞ

Tekirdağ İnsani Yardım Derneği

Süleyman Çalışkan

0532 718 21 75

0282 261 22 32

Hürriyet mh. Zeynel sk. İnci Evleri sitesi C blk.no:1/3 D2 – Süleymanpaşa

tiyad59@hotmail.com

 

TOKAT

Tokat İnsani Yardım Derneği

Cemil Çağlar

0505 623 89 50

Yar Ahmet Mah. Hızarhane Cad. Burhan Aptç No: 24 / 2 – Merkez

 

YALOVA

Yalova İnsan Hak ve Hürriyetleri Yardım Derneği

Sabri Kan

0226 812 84 84

Bahçelievler Mah. Fatih Cad. Zambak Sokak No:3-A Merkez-Yalova

www.yalovaihh.org

 

YOZGAT

Yozgat İnsani Yardım Derneği

Şahin Çarkçı

0 541 466 60 66

İstanbulluoğlu Mah. Hasan Tikilo Sk. No: 3 / 6 – Merkez

 

SAMSUN

Samsun İnsan Hakları ve İnsani Yardım Hareketi Derneği

İdris AKDİN

0 362 420 1 000

0 505 781 0 550

Kale Mah. Kazımpaşa Cad. Akman İş Merkezi 18/2 İlkadım-SAMSUN

www.siyahareketi.com

 

SAKARYA

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Derneği

Sebahattin Aydın

0 264 777 24 44

Tığcılar Mah. Kol Sk. No: 30 – Adapazarı

sakaryaihh@gmail.com

 

RİZE

Rize İnsani Yardım Derneği

Yusuf Korkmaz

0 505 706 25 33 / ihhrize@gmail.com

Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi. No:343 Kat:3 Daire: 3 MERKEZ/ RİZE

 

SİİRT

Siirt İnsani Yardım Derneği

Metin Yardım

0542 632 23 28

0551 243 98 56

siirtihh@outlook.com

Yeni Mah. Cengiz Topel Cad. Ebubekir 4 Apt. No:39 / D Siirt – Merkez

 

SİNOP

Sinop İnsani Yardım Derneği

Sefa Yalın

0 505 677 34 81

Sinop Kale Yazısı Camii Yanı- Merkez Sinop – Merkez

 

SİVAS

Sivas İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği

Sabri Şanlı

0 532 737 30 28 / sivasihhder@gmail.com

Çarşıbaşı Mahallesi Sarraflar Sokak Yuvam Apt. No:6/6

 

ŞANLIURFA

Şanlıurfa İnsani Yardım Derneği

Behçet ATİLA

0 535 498 39 12

0 414 312 96 66

ihhurfa@gmail.com

Esentepe Mah. 299.sok.No:8/2 Karaköprü/Şanlıurfa

 

ŞIRNAK

Şırnak İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Derneği

Serdar Tatar

0 542 662 73 00

ihhsirnak@outlook.com

Atatürk Mah. A. Gaffar Okan Cad. Anık Apt. No: 16/2 Eski Emniyet Karşısı Şırnak Merkez

 

ZONGULDAK

Sürekli Aydınlık İçin Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

İlyas Yazıcı

0 530 561 12 12

zonguldakihh@gmail.com

10 Temmuz Mah. Belediye Bulvarı No: 38/B – Merkez

 

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz