Biyografi ve Ansiklopedi Sitesine Hoş geldiniz, 28 Temmuz 2021
Beğen 1

ÖSYM

 • Hakkında
 • 9 Nisan 2020 tarihinde eklendi.
 • ÖSYM için yorumlar kapalı
 • 1.112 kez görüntülendi

ÖSYM
Değerli ziyaretçimiz "Nedir.Kim" sitemize Hoş geldiniz. Bu sayfadaki yazımızın tahmini okuma süresi 5 dakikadır. İyi Okumalar Diliyoruz...

ÖSYM, ÖSYM Nedir, ÖSYM İletişim, e-Devlet, Ösym GİRİŞ belgesi nasıl ÇIKARILIR, ÖSYM sonuç, ÖSYM Tercih, ÖSYM GİS, ÖSYM ödeme, ÖSYM Başvuru Merkezleri, Ösym parası nasıl YATIRILIR, ösym neye bağlı, ÖSYM YÖK E mi bağlı, ösym meb’e mi bağlı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ÖSYM Ne demek, ÖSYM Ne zaman, ÖSYM Nereye bağlı, ÖSYM İletişim, Ösym nereye bağlı, 6114 sayılı Kanun, ÖSYM, ÖSYM Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ÖSYM Haberleri, Son Dakika Güncel ÖSYM Gelişmeleri, Son Dakika ÖSYM Haber ve Güncel Gelişmeler, ÖSYM kim tarafından denetlenir, ÖSYM Sınav Takvimi, ÖSYM ve kime bağlıdır?, ÖSYM’nin Görevi, ÖSYM’nin yaptığı sınavlar nelerdir, ÖSYM Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi hakkında bilgileri sizlerle paylaşacağız.

 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (kısaca ÖSYM) yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında kurulmuş olan devlet kurumudur. Merkezi Ankara‘da bulunur. Yılda yaklaşık 10 milyon adaya sınav uygulamaktadır.

ÖSYM LOGO

Kurum ilk olarak 22 Kasım 1974 tarihinde , Üniversitelerarası Kurul tarafından, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52. Maddesine göre, “Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM)” adıyla kuruldu. 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bağlanarak “Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)” adını almıştır.

 

ÖSYM Nedir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, düzenlediği sınavlarda başarılı olanları seçerek ilgili programlara yerleştirme amacı ile kurulmuş devlet kurumudur.

 

ÖSYM Ne İş Yapar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla sınavları hazırlar ve yapar, öğrenci isteklerini de göz önünde tutarak Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslara göre değerlendirir, öğrenci adaylarının yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlar ve bu faaliyetlerle ilgili araştırmalar ve diğer hizmetleri yapar.

 

ÖSYM’nin Temel Değerleri

Ölçme, seçme ve yerleştirme süreçlerini, uluslararası standartlarda yürüten bir sınav merkezi olma vizyonu ile hareket eden ÖSYM, bu vizyona ulaşabilmek için uyguladığı sınavlarda geçerli, güvenilir, adil, ölçme, seçme ve yerleştirme yapan bir devlet kurumudur.

 

Temel değerleri;

 • Geçerli, güvenilir ve adil ölçme ve değerlendirme gerçekleştirmek
 • Herkes için her yerde olmak
 • Engeli, sağlık sorunu ve özel durumu bulunan adaylara bulundukları yerde hizmet vermek
 • Sınav süreçlerinde yenilikçi olmak
 • Hesap verebilir olmak

 

ÖSYM İSTANBUL HİZMET BİNASI

ÖSYM İSTANBUL HİZMET BİNASI

 

ÖSYM Başkanı kimdir?

06 Eylül 2018 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı. Başkan, Başkanlığın en üst amiri olup Başkanlık hizmetlerini mevzuata, Yönetim Kurulu kararlarına, Başkanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planlama, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak düzenler, yürütür ve hizmet birimileri arasındaki koordinasyonu sağlar.

 

ÖSYM Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu ne iş yapar?

ÖSYM Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere, en az biri Devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyesi olması koşulu ile kendi görev süresince sınırlı üç Başkan Yardımcısı atar. Başkanlığın karar organı olan Yönetim Kurulu, Başkan ve Başkan yardımcıları dâhil sekiz üyeden oluşur.

 

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 • Sınav sorularının hazırlanması veya sınavların yapılması için gerekli ilkeleri belirlemek.
 • Sınavların yürütülmesinde gerekli kılavuz, açıklama ve belgeleri onaylamak.
 • Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü sınavları aksatmayacak biçimde diğer kurumlardan gelen talepleri karşılamak üzere, Başkanlığın yıllık iş programını oluşturmak.
 • Sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme faaliyetlerine yönelik olarak adaylardan veya kurumlardan alınacak hizmet bedellerini ve bedel alınmayacak hizmetleri, kişi, kurum ve kuruluş itibarıyla tespit etmek.
 • Gerekli hâllerde sınavların kısmen veya tamamen iptaline, ertelenmesine, adayların eşdeğer sınavlara alınmasına veya aday işlemlerinin geçersiz sayılmasına ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasına karar vermek.
 • Sınav koordinatörlükleri ile buralarda görevlendirilenlerin görevlerini belirlemek.
 • Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere, doğrudan merkeze bağlı olarak kurulacak temsilciliklerin yeri ve sayısı hakkında kararlar almak.
 • Başkanlığın görev alanına giren diğer konular arasından Başkan tarafından gündeme alınanları görüşüp karara bağlamak.
 • Başkanlığın sınav faaliyetleri ile ilgili olarak kuracağı veya iştirak edeceği şirketler için Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak.

 

ÖSYM’nin yaptığı sınavlar nelerdir?

 • Temel Yeterlilik Testi (TYT)
 • Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
 • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)
 • Elektronik Yabancı Dil Sınavı ( E-YDS) ( Yılda 12 kez )
 • Yabancı Dil Sınavı (YDS)
 • Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ( İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi)
 • Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
 • TSK Askeri Liseler Sınavı (ALS)
 • İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı
 • Yükseköğretim Kurulu Seviye Tespit Sınavı
 • Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı ( JANA)
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS)
 • Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ( İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi)
 • Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ( YDUS)
 • Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ( DUS )
 • TSK Askeri Liseler Sınavı (ALS)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi )
 • Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ( STS; İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi )
 • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

 

ÖSYM Sınav Takvimi:

 

https://www.osym.gov.tr/TR,8797/takvim.html

 

ÖSYM’nin yapmadığı sınavlar nelerdir?

 

Özel Yetenek Sınavları ÖSYM’den bağımsız olarak ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılır. Özel Yetenek sınavına girmek isteyen öğrenciler üniversite sınavına da girmek zorundalar. Temel Yeterlilik Testi sınavından 150 barajını geçen öğrenciler özel yetenek ile alan üniversitelere başvuruda bulunabilirler.

 

Bu programlara en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumunca karar verilerek, ilgili yükseköğretim kurumunca basın-yayın organlarıyla adaylara duyurulacaktır. Yükseköğretim programları için özel yetenek sınavları Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilke ve kurallar doğrultusunda, bu programların bağlı olduğu yükseköğretim kurumları tarafından yapılacaktır. Başvuru şartları ilgili kurumlar tarafından başvuru için internet sayfalarında verilecek duyurularda yer alacaktır.

 

ÖSYM sistemine nasıl giriş yapılır?

 

Öğrenciler sisteme E-devlet, T.C. Kimlik No/ YU Numarası ve şifreleri ile giriş yapabilir.

 • E devlet şifresi nereden alınır? 

 

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

 • YU Numarası Nedir?

 

YU Numarası; T.C. Kimlik Numarası olmayan adayların ÖSYM tarafından düzenlenen herhangi bir sınava başvurabilmeleri için sahip olmaları gereken üyelik numarasıdır.

 

ÖSYM sistemine giriş yapmak için:

 

https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris

 

ÖSYM MOBİL UYGULAMALARI

 

ÖSYM Aday İşlemleri

 

Mobil Uygulaması

 

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

 

 

ÖSYM Görevli İşlemleri,

 

Mobil Uygulaması

 

Görevlilerimize yönelik geliştirilen yeni ÖSYM GİS Mobil uygulaması ile Görevli İşlemleri Sistemindeki https://gis.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

 

 

ÖSYM İLETİŞİM

ÖSYM Başkanlığı Bilkent’te, YÖK binaları yanındadır. Başkanlık Yerleşkemize EGO 110,111 seferleri kullanılarak Çayyolu Metrosundan, EGO 175 seferi kullanılarak Kızılay Güvenpark’tan toplu taşıma yoluyla ulaşılabilmektedir. ÖSYM’ye, Ankara kent merkezinden İnönü Bulvarı, Eskişehir Yolu ve ODTÜ’nün batısından Bilkent’e giden bulvar izlenerek gidilebilir.

 

ÖSYM Ankara bürosu ise Çetin Emeç Bulvarı’nda, Yukarı Öveçler Mahallesi, 1290. Sokak, No: 2 adresinde yer almaktadır.

 

ÖSYM Tel: 444 OSYM (6796)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.